Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.6Alder og kjønn

Kvinner utgjør 55 prosent av pasientene i utvalget.  Det er en overvekt av kvinner i diagnosegrupper, med unntak av gruppene med schizofreni (39 prosent), andre psykotiske lidelser (46 prosent) og ruslidelser (38 prosent).  

Det er størst omfang av pasienter i de yngste aldersgruppene, og omfanget avtar med økende alder. Se figur 1. Mer enn 1 av 4 pasienter i utvalget er i aldersgruppen 18-29 år, og 2 av 3 pasienter er under 50 år.

Aldersfordeling blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Andel pasienter etter alderskategori.
Figur 1. Aldersfordeling blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Andel pasienter etter alderskategori.


 

Siste faglige endring: 23. januar 2024