Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Avgrensning av forløpet

Rapporten beskriver forløp etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, der forløpet regnes fra utskrivingsdato og 365 dager fram i tid. For pasienter med flere døgnopphold i 2020 starter forløpet på utskrivningsdato for første avsluttede døgnopphold[5]. Analysen omfatter dermed 15587 forløp for like mange unike pasienter.

Rapporten har fokus på bruk av tjenester etter utskrivning i 2020, og tar ikke hensyn til eventuell bruk av tjenester tidligere år. Det er heller ikke mulig å angi hvilken fase av et behandlingsforløp pasientene befinner seg i. Datamaterialet inkluderer tjenester tilbake til 2017, og mange av pasientene kan ha hatt sin første henvisning og kontakt med psykisk helsevern før dette. Vi finner at 53 prosent av pasientene hadde kontakt med psykisk helsevern allerede i 2017, og 42 prosent hadde kontakt både i 2017, 2018 og 2019. Samtidig hadde 21 prosent av pasientene ingen kontakt med psykisk helsevern de tre foregående årene. Vi må derfor ta høyde for at pasientene befinner seg i ulike stadier av sykdom og behandling, og dette kan gi opphav til variasjon.

 

[5] Døgnopphold kan bestå av sammenhengende avdelingsopphold inklusive overføringer innad i og mellom foretak samme dag eller neste dag. Se kapittel 3 om aggregering av opphold.

Siste faglige endring: 23. januar 2024