Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Folkehelse gjennom livsløpet - eldre

Med en økende andel eldre må det legges til rette for et aldersvennlig samfunn, og for flere friske leveår. Innsatsen må dreies mer i retning av forebygging, og tidlig innsats. Det ligger et stort potensial i flere friske eldre, som kan bidra i både arbeidsliv og i samfunnet ellers, samt bidra til å redusere utfordringene for tjenestetilbudet fremover.

Helsedirektoratet anbefaler

  • videre forskning på hvordan økt levealder og bedre helse blant eldre vil påvirke helse- og omsorgsbehovet. 
  • at arbeidet med å tilrettelegge for et mer aldersvennlig samfunn bør vektlegge sosial ulikhet.
  • at arbeidslivet må tilrettelegges og bli mer helsefremmende for at flere eldre skal kunne bidra lenger i arbeidslivet. 
  • at det sikres at eldrebefolkningen skal kunne være digitale hele livet ved å lage en handlingsplan for å øke den digitale kompetansen.

4.1. En aldrende befolkning

4.2. Utfordringer i årene fremover

Siste faglige endring: 15. august 2023