Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.5Tildelingskriterier

Av regelverket fremgår det at tilskuddet er øremerket Rådet for psykisk helse. Tilskuddsbeløpet som skal gå til organisasjonen er fastsatt i statsbudsjettet, og vurderes ikke av tilskuddsforvalter. Regelverket fastsetter derfor ikke tildelingskriterier som søknad skal vurderes opp mot, og fastsetter heller ikke krav til bruken av tilskuddet.

Rådet for psykisk helse må likevel sende inn en søknad for hvert år, hvor deres aktivitetsplaner for det kommende året detaljeres, sammen med budsjett og redegjørelse for kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og redegjørelse. Det fremgår ikke i budsjettproposisjonene, eller i andre dokumenter som Deloitte har sett hvorfor Rådet for psykisk helse er valgt ut for et slikt øremerket tilskudd, eller avveininger av om tilskuddet kunne ha gått til andre formål, eller organisasjoner.

Siste faglige endring: 24. juni 2024