Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalinger

Deloitte har basert på evalueringen noen anbefalinger om tiltak som vi mener kan bidra til økt tydelighet og konsistens i tilskuddsordningens regelverk, bedre kunnskap om måloppnåelse og effekter, og økt effekt av tilskuddet. Våre anbefalinger er oppsummert nedenfor.

Deloittes anbefalinger basert på evalueringen av "Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse":

  1. Det bør defineres tydeligere hvilken effekt og hvilke mål staten ønsker å oppnå ved hjelp av tilskuddet.
  2. Mål for tilskuddet som ikke er skriftliggjort bør tas inn i regelverkets omtale av mål for ordningen
  3. Det bør sikres samsvar mellom målformuleringer i budsjettproposisjonene og regelverket
  4. Det bør defineres tydeligere kriterier for måloppnåelse, og kriteriene for måloppnåelse bør kobles tydeligere til målformuleringen
  5. Kravet i standardvilkårene knyttet til lønn bør operasjonaliseres
  6. Rådet for psykisk helse bør prioritere økt samarbeid med medlemsorganisasjonene, og unngå å konkurrere med medlemmer om finansiering og oppmerksomhet

Siste faglige endring: 24. juni 2024