Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Vurderinger

Vurderingskapittelet tar utgangspunkt i evalueringskriteriene presentert i kapittel 2.2.2 og observasjonene presentert i kapittel 4. Hvert evalueringskriterium vurderes hver for seg. I likhet med observasjonskapittelet er kapittelet delt inn i fire delkapitler; brukerperspektiv, tjenesteperspektiv, kunnskapsperspektiv og økonomisk og administrative forhold.

5.1. Brukerperspektiv

5.2. Tjenesteperspektiv

5.3. Kunnskapsperspektiv

5.4. Økonomisk og administrative forhold

Siste faglige endring: 09. september 2021