Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Observasjoner

Observasjonskapittelet danner grunnlaget for analysene og vurderingene som gjennomføres i evalueringen. Observasjonene er basert på dokumentstudier, tilgjengelig datamateriale, intervjuene og spørreundersøkelsene som er gjennomført blant pasienter, ansatte og andre aktører i tilknytning til TOO-tilbudet. Kapittelet er delt i fire delkapitler; brukerperspektiv, tjenesteperspektiv, kunnskapsperspektiv og økonomisk og administrative forhold. I rapporten benyttes utelukkende begrepet ansatte når vi henviser til intervjuobjektenes svar som følge av personvernhensyn.

4.1 Brukerperspektiv

4.2 Tjenesteperspektiv

4.3 Kunnskapsperspektiv

4.4 Økonomiske og administrative forhold

Sist faglig oppdatert: 09. september 2021