Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.5Leserveiledning

Rapporten er bygget opp på følgende måte:

  • Sammendrag der formål, metode, hovedfunn og forslag til utvikling oppsummeres
  • Kapittel 1 gir en introduksjon til rapporten, med formål, evalueringstemaer og problemstillinger, evalueringskriterier og bakgrunn og kontekst for oppdraget
  • Kapittel 2 går nærmere inn på behandlingstilbudet, pasientgruppen og behandlernes vurdering av tilbudet de yter
  • Kapittel 3 redegjør for organiseringen av Det finnes hjelp, og funn og vurderinger knyttet til dette
  • Kapittel 4 går nærmere inn på hvordan behandlingstilbudet er organisert i de fem helseregionene, samt vurderinger knyttet til organisering og lokasjoner
  • Kapittel 5 inneholder en konklusjon og løfter frem forslag til justeringer som forventes å kunne bidra til å øke faglig kvalitet, robusthet, likeverdighet og tilgjengelighet på bakgrunn av funn og vurderinger i rapporten
  • Vedlegg 1: Litteraturliste

Siste faglige endring: 18. desember 2023