Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.6Russetiden varer i praksis i flere år

En klar tilbakemelding fra mange av deltakerne i rådslaget var at russetiden ikke lenger er begrenset til noen uker i avgangsåret, men at den påvirker hverdagen til mange ungdommer gjennom hele skoletiden på videregående skole, og noen steder allerede på ungdomsskolen.  Mange beskrev at dagens russetid i realiteten kan sies å ha minst tre års varighet.

Flere påpekte at planleggingen av russetiden for en del starter allerede på ungdomsskolen, at alle eller de fleste sosiale aktiviteter på videregående skole foregår i russegruppene og at for de ungdommene som opplever ekskludering, er dette noe som kan vare gjennom hele videregående skole. 

Hvor lenge selve russefeiringen varer, er det i ifølge deltakerne også en viss variasjon på fra sted til sted, men det ble sagt at 4-6 uker med intens festing ikke er uvanlig.

Mange av deltakerne på rådslaget, også mange av ungdommene, mente at dagens russetid varer for lenge, både når det gjelder selve russefeiringen og den tiden som brukes på russerelaterte aktiviteter i årene før russefeiringen.

"De elever som ikke ønsker å delta i russefeiringen, eller ikke får bli med i den russegjengen de ønsker, blir med dagens russekultur i praksis tvunget til å eksponere dette på skolen, ikke som tidligere i noen uker når de er avgangselever på videregående, men i måneder og – faktisk – år – gjennom ikke å kunne eller ville ikle seg russegruppemarkører", Lektorlaget

"Gruppene etableres allerede på ungdomsskolen og preger oppstarten på videregående skole", representant for Rogaland fylkeskommune

"Det signaliserer til de yngre kullene at det er dette som må til for å ikke havne utenfor, og at det er dette de "kule" gjør. Slik opplever nok flere av russen, og de som blir russ om noen år, et overveldende press", deltaker

Siste faglige endring: 02. april 2024