Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.5Russebussene har innvirkning på russekulturen

Deltakerne i rådslaget fremhevet russebusskulturen som en spesielt utfordrende del av russekulturen. Det ble vist til at det ofte er på russebussene de mest ekstreme utslagene av russefeiringen kommer til syne og at det kanskje er herfra gruppe- og ekskluderingskulturen har sitt utspring, blant annet fordi russebussen har et begrenset antall plasser. Slik sett kan russebussgruppen ha inspirert til andre typer grupper med et begrenset antall medlemmer og streng gruppedisiplin, som såkalte "konseptgrupper". Det ble påpekt at dette, sammen med russebusskåringer o.l., kan være med på å legitimere hierarkiske systemer i elevgruppene, hvor ungdommer rangeres etter sosial status.

Flere deltakere var også inne på andre utviklingstrekk som ser ut til å ha hatt sitt opphav i russebusskulturen, blant annet at trenden med russelåter til å begynne med var knyttet til russebusser, men er noe mange av de såkalte konseptgruppene også bruker nå. Trenden med økt kokainbruk knyttes var det også flere som knyttet til russebusskulturen. Det ble også hevdet at enkelte russebusser har forgreninger til kriminelle nettverk, blant annet for kjøp og salg av illegale rusmidler.

Mange fortalte også at russebusser har blitt mer vanlig utenom Oslo vest og Bærum, der de tradisjonelt har hatt en viktig rolle i russekulturen. Flere mente at geografi spiller en mindre rolle for russetiden og russekulturen enn tidligere.

Likevel var det flere som også påpekte at Oslo Vest "setter standarden" og at det som skjer på vestkanten i Oslo ofte får ringvirkninger ut i landet etter ett til to år, både når det gjelder negative trender knyttet til russekultur og forflytting av grenser i feil retning, men også mottrender som vandrerussgrupper, lavkostgrupper og åpne russegrupper.

Såkalt "rulling" med russebusser, altså festing mens bussen er i fart, ble løftet som en særlig risikofylt russetradisjon, og det ble påpekt at russebussene ikke er godkjent for slik bruk av norske myndigheter.

Det var flere som også uttrykte bekymring for at mange russebusser er trafikkfarlige og var redde for at det ikke vil bli noen endring før det skjer en alvorlig ulykke. Statens vegvesen informerte om at mange russebusser ikke oppfyller norske krav og er svært trafikkfarlige. Grunnen til at de kan kjøre på norske veier er et unntak i vegtrafikkloven som åpner for at utenlandskregistrerte busser kan leies inn fra utlandet for den perioden selve russefeiringen varer. De opplyste at regelverket ikke uten videre kan endres, da reglene også skal beskytte utenlandske turistbussers rettigheter etter EØS-avtalen. Statens vegvesen opplyste videre at de tilbyr gratis kontroll av russebusser, men at det er svært få russ som benytter seg av dette tilbudet.

På den annen side var det noen deltakere i rådslaget som mente at media har for stort søkelys på russebussene og hevdet at russebusser kun utgjør en liten del av utfordringsbildet.

"Bussene er kanskje bare "5%" av dagens russ, men de setter standarder for flere elever i russekullet og dominerer enormt i russetiden. De signaliserer til de yngre at du må investere millioner for å være en av de med høy sosial status, og slik blir ukulturen nedarvet. I tillegg er bussene med på å danne en stor del av ukulturen. Det er disse som skaper de nedlatende og kvinnefiendtlige sangene, som danner de motbydelige hierarkiene, og det er disse som er mest synlige i russetiden. Det er disse de unge ofte ser opp til, og dermed har de et stort ansvar. Dermed hjelper det ikke at bussgruppene kun omhandler "5%" av russen, når de står for sikkert 90% av ukulturen. " gruppesvar fra ungdomsgruppe

"Vi har et strengere regelverk enn mange andre land. Dette er blant annet en av grunnene til at Norge er et av verdens mest trafikksikre land. Dette gjør imidlertid at mange norske busser som ikke blir godkjent her, blir godkjent og registrert i land som f.eks. Sverige og Litauen. Blir deretter leid ut som russebusser i Norge. Mange av disse er i dårlig teknisk stand", representant for Statens vegvesen

"Det handler ikke ofte om geografi, men om status og "kulhet". Dette gjenspeiler seg i alt fra a-b-c busser på Ullern VGS til russegruppene i Volda", gruppesvar

Siste faglige endring: 02. april 2024