Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Kommersielle aktører har fått mer makt

Et stort antall deltakere i rådslaget trakk frem de kommersielle aktørenes rolle i utviklingen av russefeiringen og russekulturen.

Det ble blant annet hevdet at noen aktører griper tak i ungdommer allerede på ungdomskolen og bruker uetiske og til dels ulovlige markedsføringsmetoder. Flere ungdommer fortalte om salgsagenter som kontakter elever med høy sosial status og gir dem fordeler for å fronte deres produkter.

Flere mente at de kommersielle aktørene også er med på å skape trender som øker kjøpepresset og forsterker sosial ulikhet og utenforskap.

Andre innspill gikk ut på at kommersielle aktører påvirker russetiden negativt gjennom de produktene og tjenestene de selger, blant annet gruppeeffekter som forsterker utenforskap, russelåter som inneholder kjønnsdiskriminerende og ruspositive budskap og trafikkfarlige busser.

De kommersielle aktørene som var til stede på rådslaget, uttalte på den annen side at de ønsket å bidra til en positiv utvikling og en mer inkluderende russetid og at de stilte seg til disposisjon for samarbeid om dette.

"De kommersielle aktørene sliter med å innrømme at de er med på å skape ukulturen, samt at de fremmer denne både for russen selv og de yngre kullene", gruppesvar fra ungdomsgruppe

"De legger føringer for hva om er inn og ut. De setter rammer og selger tilhørighet. Det er dyrere å kjøpe selv, enn i grupper, noe som øker gruppepresset", gruppesvar fra ungdomsgruppe

"Aktørene griper tak i ungdommen allerede på ungdomskolen. (..) At aktører kan reklamere målrettet til ungdom (og barn) er ulovlig. Hvor er myndighetene?", gruppesvar

"Mange ungdommer har skrevet under kontrakter med firma som tjener millioner på deres fest​", representant for Rogaland fylkeskommune.

"Som et ekstra press fra utsiden, så har du aktører som tjener grove penger på å selge det de kaller russemateriell. Russemateriell som gensere, logoer, busser, låter osv. Dette er noe vi skal helt klart klare oss uten, men samtidig vi tror vi må ha. Gjennom aggressiv og til dels ulovlig markedsføring mot unge, er det til slutt de som bestemmer russetiden", russ i Halden 2023

Siste faglige endring: 02. april 2024