Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.7For noen betyr russetiden stryk på eksamen

Rådslagets deltakere var også opptatt av russefeiringens innvirkning på skolegang og eksamen. 

Flere fremhevet betydningen av sosialt utenforskap på den psykiske helsen og dermed både evne og motivasjon for å prestere godt på skolen.

Mange fremhevet at selve russefeiringen i hovedsak foregår før eksamen og midt i den viktige sluttvurderingsperioden. Det ble pekt på at festing i helger og på hverdager kan føre til høyt skolefravær og at elever møter opp til skolen i ruset eller beruset tilstand. Resultatet er dårligere skoleresultater. i noen tilfeller blir fraværet så høyt at eleven mangler grunnlag for vitnemål.

Det ble videre fortalt om elever som gir uttrykk for at videregående skole for dem i all hovedsak handler om russetiden. Disse elevene velger skole ut fra en vurdering av hvilken skole som har "best feiring", nedprioriterer skolearbeid og planlegger for å ta opp fag etter endt videregående skole. Flere deltakere viste til uttalelser som «Russ er man bare en gang, fag kan man alltids ta opp».

"Sjokkerende mange som ikke får vitnemål fordi russetiden deres går på bekostning av eksamener og fag. Fraværet er også skyhøyt blant de som feirer overdrevent mye. For eksempel kommer det flere russ i vg3 som er bakfulle, som sovner på skolebenken, som stinker av øl og røyk, og som indirekte fremmer at det er "kult" å drite i skolen. Her kan lærerne være enda strengere på hva som er greit og ikke, for eksempel", gruppesvar fra ungdomsgruppe

"Mange elever får ødelagt skoleinnspurten sin pga flere ukers utagerende festing som de ikke selv ser konsekvensene av. Både de hardeste festerne og deres medelever rammes. Lærerne fortviler over ineffektiv skoleinnspurt og eksamensforberedelser i halvtomme klasserom", Lektorlaget

"Elevenes eksamensresultater på videregående skole hvert år er preget av at ungdommene er slitne", representant for Rogaland fylkeskommune​

"Dessverre så har russefeiring utviklet seg til noe som flere bruker mange år på, når det egentlig skal vare en måned, og i noen tilfeller oppfattes det at selve skolegangen også står i veien for feiringen", russ i Halden 2023

Siste faglige endring: 02. april 2024