Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Kommunenes ansvar

Mange deltakere fremhevet kommunens ansvar for å fremme ungdommenes helse og forebygge rus, utenforskap og sosial ulikhet, blant annet gjennom samarbeid med skolene og andre virksomheter i kommunen. 

Et forslag som gikk igjen var å opprette ulike varianter av formaliserte samarbeidsfora på lokalt nivå, for eksempel mellom kommunen, politi, skoler, helsesykepleier, frivillige aktører, næringsliv, foreldre og ungdom. Dette blir vurdert som avgjørende for å sikre kvalitet i arbeidet på skolene og for å iverksette nasjonale føringer.

Slike samarbeidsfora kan, ble det sagt, arbeide med å sette tydelige rammer for russefeiringen, utvikle innholdet i den, skape gode arenaer for feiring og bidra til flere arrangementer uten rus eller uten rusfokus.

Det ble understreket at det allerede er at det allerede eksisterer mange slike samarbeidsmodeller på lokalt nivå, som det kan sees hen til ved utvikling av nasjonale føringer og som kan være til inspirasjon for andre kommuner, for eksempel i en kompetansebank.

"Kommunene må ta tak og skape gode og trygge arenaer", Petter Andreas Lona, leder, Elevorganisasjonen

 "Det lureste vi gjorde når vi planla en inkluderende russefeiring var å involvere kommunen. De har mange ressurser, kontakter, kunnskap og troverdighet. Dette er hjelpsomt når det kommer til å finne lokaler, samarbeidspartnere og skaffe økonomiske midler", "inkluderingsminister" i russestyret i Halden 2023

Siste faglige endring: 02. april 2024