Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Den enkelte skoles ansvar

Skolens ansvar for å sikre et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. opplæringsloven kapittel 9a, ble vektlagt av mange deltakere.

Rådslagets deltakere var tydelige på at russefeiringen har betydning for skolemiljøet på de fleste skoler, ofte helt fra første trinn på videregående, og i en del områder også på ungdomsskolen, og at skolene ikke kan fraskrive seg ansvaret for å følge opp dette.

Temaer som ble vurdert som relevante for skolens involvering var blant annet:

  • Utenforskap for elever som ikke er tilknyttet noen russegrupper
  • Problematikk knyttet til russebord og ekskludering i skolekantinene
  • Bruk av ekskluderende gruppeeffekter i skoletiden
  • Bruk av skoletiden til planlegging av russetid og ekskluderende gruppeaktiviteter
  • Elever som møter opp i rus eller bakrus

I tillegg til å forebygge uheldige sider av russefeiringen, var det også mange som pekte på skolens ansvar for å arbeide aktivt for inkludering, for eksempel ved å fremme klasse- og trinntilhørighet og løse opp grupperinger og hierarkier på skolen.

Det ble også foreslått at skolene bør involvere seg mer i selve russefeiringen, for eksempel ved at de – i samarbeid med kommunen, elever og andre – skaper samlingspunkter, aktiviteter og arrangementer hvor fellesskap er i fokus.

"Anerkjenn at russefeiringen er en del av skolen", Petter Andreas Lona, Elevorganisasjonen

"Skolen og kommunen og lokalsamfunnet må koble seg på, slutte å sitte på sidelinjen", deltaker

"Skole og foreldre må på banen tidlig", deltaker

"Skolen kan med fordel engasjeres i å utvikle russefeiringen i retning aktiviteter som inkluderer alle. På den måten vil skolen vise ansvar for elevene sine og kunne skape en tryggere russetid", fylkesstyret i Elevorganisasjonen Rogaland

"Skolene må involveres fordi mesteparten av russefeiringen, som sagt, foregår på skolen. De må ha verktøyene til å nedskalere den og ha god kontakt med russestyrene, foreldrene og resten av kullet", "inkluderingsminister" i russestyret i Halden, 2023

Siste faglige endring: 02. april 2024