Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.4Brukerinvolvering i utvikling av tjenesten

Involvering av brukere/pasienter på både system og individnivå er viktig ved utvikling av nye måter å yte helsetjeneste på. Alle prosjektene har involvert brukere og brukerorganisasjoner på ulike vis i utvikling av tjenesten. Involveringen har skjedd gjennom workshops, brukerpanel og møter, og noen har hatt brukerrepresentanter i prosjektgruppen. I tillegg har de lokale prosjektene gjennomført anonyme brukerundersøkelser som har vært viktige og gode bidrag til utvikling og forbedring.

På nasjonalt nivå har brukerorganisasjoner deltatt i referansegruppe for utprøvingen. Både LHL, Kreftforeningen og Diabetesforbundet har deltatt aktivt. Pårørendeforeningen har deltatt noe og fått alle referat. I tillegg har brukere som er erfaring med DHO deltatt på fellessamlinger sammen med andre representanter fra de lokale prosjektene, og delt sine erfaringer i plenum i "Skavland-intervju".

For å sikre at pasientenes egne mål er utgangspunkt og for å få til individuelt tilpasset oppfølging, har prosjektene tatt utgangspunkt i spørsmålet "Hva er viktig for deg". Målene innarbeides i egenbehandlingsplan (EBP) til den enkelte. Egenbehandlingsplanen gir pasienten et verktøy til å følge opp egen helse. I tillegg gjennomfører prosjektene oppfølgings- og evalueringssamtaler etter avtalt intervall, der innspillene brukes til å justere tjenesten for den enkelte og for tjenesten som sådan.

Fra mars 2020 har pandemien ført til at brukerpanel og fellessamlinger er avlyst, slik at det er lagt mer vekt på individuelle innspill og brukerundersøkelser.

Siste faglige endring: 14. februar 2022