Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Forord

I kjølvannet av covid-19-pandemien har vi innsett viktigheten av internasjonalt samarbeid for å takle alvorlige grensekryssende helsekriser. Selv om pandemien nå er over så vedvarer følelsen av sårbarhet og avhengighet med pågående klimakrise og krig i vårt nærområde.

Vi vet ikke hva som blir den neste helsekrisen, og hvilke mottiltak som vil være nødvendige. Årsakene til krisen og løsningene kan ligge utenfor våre egne grenser. Derfor må vi revurdere vår organisering og aktivt bruke internasjonalt samarbeid for å styrke vår evne til å håndtere kriser. 

EU har blitt en viktig samarbeidspartner på helseområdet. EU representerer et verdifellesskap med demokrati, sosial utjevning og solidaritet i kjernen. Dette resonnerer godt med norske verdier. 

Mange av utfordringene vi har i Norge deler vi med EUs medlemsland. Gjennom samarbeid kan vi samle kompetanse og styrke vår felles innovasjonskraft. Det er gjennom samarbeid i det daglige at vi bygger tillit, utvikler felles språk, strukturer og løsninger som muliggjør effektiv samhandling på tvers av land når krisen rammer. 

Et tettere samarbeid med EU betyr ikke at vi mister kontroll over organisering og finansiering av vårt helse- og omsorgssystem. EU-samarbeidet skal understøtte arbeidet vi gjør nasjonalt, og utvikling av fellesløsninger skal basere seg på frivillighet.   

EUs helseprogram, EU4Health, har satsinger innen helseberedskap, folkehelse og sykdomsforebygging, helsesystemer og personell, digitalisering og kreft. Norske aktører fra offentlig, privat og sivil sektor kan delta i EU4Health på lik linje med EUs medlemsland, med støtte fra Helsedirektoratet som nasjonalt kompetansemiljø. Denne rapporten er et første skritt for å utforske mulighetene i EU4Health og oppfordrer til videre analyse og faglig diskusjon. 

En stor takk rettes til kolleger ved Folkehelseinstituttet, Direktoratet for medisinske produkter og Direktoratet for strålevern og atomberedskap for verdifulle bidrag til rapporten. 

 

God lesning, med vennlig hilsen Helsedirektør Bjørn Guldvog

Siste faglige endring: 15. mai 2024