Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 2: Antall kommunale helse- og omsorgstjenester

Nedenfor er fire figurer som viser fordelingen av antall registrerte kommunale helse- og omsorgstjenester i 2022 – hos hele habiliteringsutvalget og pasientgruppene med diagnosene utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse og/eller cerebral parese.

Blant de som fikk habilitering i spesialisthelsetjenesten i løpet av perioden 2018–2022 og var registrert med minst én kommunal helse- og omsorgstjeneste i 2022, hadde 54 prosent kun én tjeneste, 32 prosent to tjenester, 11 prosent tre og 3 prosent fire eller flere. Andelen med to eller flere tjenester økte med alderen, fra 23 prosent hos de som var 0–5 år til 53 prosent hos de mellom 10 og 17 år. 

Mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester i gruppen med utviklingshemming, hadde oftest to eller flere tjenester (70 prosent). Tilsvarende andeler hos de med autismespekterforstyrrelse og/eller cerebral parese var til sammenligning lavere (henholdsvis 42 prosent og 48 prosent).

Fordeling av antall kommunale helse- og omsorgstjenester hos uttrekket med habilitering i spesialisthelsetjenesten i løpet av siste 5 år i 2022, etter aldersgrupper og tjenestetype.
Figur V2.1: Fordeling av antall kommunale helse- og omsorgstjenester hos uttrekket med habilitering i spesialisthelsetjenesten i løpet av siste 5 år i 2022, etter aldersgrupper og tjenestetype.
Fordeling av antall kommunale helse- og omsorgstjenester hos habiliteringspasientene med utviklingshemming i 2022, etter aldersgrupper og tjenestetype.
Figur V2.2: Fordeling av antall kommunale helse- og omsorgstjenester hos habiliteringspasientene med utviklingshemming i 2022, etter aldersgrupper og tjenestetype.
Fordeling av antall kommunale helse- og omsorgstjenester hos habiliteringspasientene med autismespekterforstyrrelse i 2022, etter aldersgrupper og tjenestetype.
Figur V2.3: Fordeling av antall kommunale helse- og omsorgstjenester hos habiliteringspasientene med autismespekterforstyrrelse i 2022, etter aldersgrupper og tjenestetype.
Fordeling av antall kommunale helse- og omsorgstjenester hos habiliteringspasientene med cerebral parese i 2022, etter aldersgrupper og tjenestetype.
Figur V2.4: Fordeling av antall kommunale helse- og omsorgstjenester hos habiliteringspasientene med cerebral parese i 2022, etter aldersgrupper og tjenestetype.

 

Siste faglige endring: 18. januar 2024