Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 3: Sammenheng i kommunale helse- og omsorgstjenester

Figuren viser over hvor mange år pasienten sammenhengende har vært registrert med en tjeneste. 6 av 10 tjenestemottakere i 2022 hos aldersgruppen 0–5 år, hadde også en tjeneste i 2021. Graden av kontinuitet økte i hver aldersgruppe. Blant 16- og 17-åringene hadde 9 av 10 tjenestemottakere også minst én tjeneste året før, og nær to av tre hadde minst én tjeneste i hvert år tilbake til 2018.

Andel som fikk kommunale helse- og omsorgstjenester i 2022 (totaltall for søylene), samt andel som fikk kommunale helse- og omsorgstjenester alle årene i hele perioden eller fra oppgitt år og til og med 2022.
Figur V3.1: Andel som fikk kommunale helse- og omsorgstjenester i 2022 (totaltall for søylene), samt andel som fikk kommunale helse- og omsorgstjenester alle årene i hele perioden eller fra oppgitt år og til og med 2022.

Siste faglige endring: 18. januar 2024