Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Døgnpasienter og oppholdsdøgn

Figur 4.3 viser andelen som ble utskrevet fra døgnopphold i somatisk sektor, døgnopphold innen psykisk helsevern eller begge deler i spesialisthelsetjenesten i 2022. Totalt ble 16 prosent av habiliteringspasientene utskrevet fra døgnopphold i spesialisthelsetjenesten i 2022.

Andel av habiliteringspasientene som ble utskrevet fra døgnopphold innen somatisk sektor, psykisk helsevern eller begge deler i 2022.
Figur 4.3: Andel av habiliteringspasientene som ble utskrevet fra døgnopphold innen somatisk sektor, psykisk helsevern eller begge deler i 2022.

Blant barna i alderen 0–5 år ble 24 prosent utskrevet fra døgnopphold i somatisk sektor. I øvrige aldersgrupper gjaldt dette mellom 12 og 14 prosent. Omtrent ingen av barna under 10 år ble utskrevet fra døgnopphold innen psykisk helsevern i 2022, men andelen økte etter alder. Blant 16- og 17-åringene hadde totalt 3,4 prosent døgnopphold innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten i 2022.

Figur 4.4 viser gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn per døgnpasient som ble utskrevet i 2022. Antall oppholdsdøgn per pasient var høyest blant de eldste (19,8 døgn). Dette skyldes mange oppholdsdøgn blant pasientene hadde hatt døgnopphold innen psykisk helsevern (57,7 døgn). Barna i alderen 6–9 år hadde i gjennomsnitt færrest oppholdsdøgn per pasient. For døgnopphold i somatisk sektor var det 0–5-åringene som hadde flest oppholdsdøgn i gjennomsnitt (14,4), mens dette varierte mellom 8 og 10 døgn blant øvrige.

Antall oppholdsdøgn i spesialisthelsetjenesten i 2022 per pasient som ble utskrevet fra døgnopphold, etter aldersgruppe
Figur 4.4: Antall oppholdsdøgn i spesialisthelsetjenesten i 2022 per pasient som ble utskrevet fra døgnopphold, etter aldersgruppe
Tabell 4.2: Andel av oppholdsdøgn etter hoveddiagnose som var i somatisk sektor eller psykisk helsevern i 2022.

Hovedkapittel i ICD-10/diagnosegruppe

ICD-10-koder

Andel somatisk sektor (%)

Andel psykisk helsevern (%)

Døgn (N)

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

F00–F99

13

87

23370

Psykisk utviklingshemming

F70–F79

64

36

1743

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

F84

9

91

8566

Barneautisme

F84.0

21

79

1794

Atypisk autisme

F84.1

41

59

313

Aspergers syndrom

F84.5

4

96

4616

Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

F84.9

4

96

1791

Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD)

F90

15

85

1477

Sykdommer i nervesystemet

G00–G99

100

0

13459

Epilepsi

G40

100

0

5456

Cerebral parese

G80

100

0

3385

Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

Q00–Q99

96

4

9006

Medfødte misdannelser i nervesystemet

Q00–Q07

100

0

831

Downs syndrom

Q90

100

0

1816

Angelmans syndrom

Q93.5

100

0

127

Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden

P00–P96

100

0

6090

Sykdommer i åndedrettssystemet

J00–J99

100

0

5166

Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten

Z00–Z99

98

2

4230

Svulster

C00–D48

100

0

3444

Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted

R00–R99

89

11

2601

Forsinket oppnåelse av utviklingsmilepæl

R62.0

100

0

215

Skader, forgiftninger og visse andre

S00–T98

100

0

2326

Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser

E00–E90

100

0

2286

Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev

M00–M99

100

0

1908

Sykdommer i fordøyelsessystemet

K00–K93

100

0

1863

Sykdommer i sirkulasjonssystemet

I00–I99

100

0

1210

Sykdommer i urin- og kjønnsorganer

N00–N99

100

0

1071

Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

A00–B99

100

0

979

Andre eller ingen utskrivningsdiagnose

 

63

37

2820

Totalt

 

73

27

81829

Oppholdsdøgn der hoveddiagnose var innenfor hovedkapittel F – psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser – utgjorde 29 prosent av totalt antall oppholdsdøgn. Videre var 16 prosent av oppholdsdøgnene registrert med en sykdom i nervesystemet som hoveddiagnose, og 11 prosent innenfor hovedkapittel Q – medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik.

Av tilstander som ofte gir habiliteringsbehov, var hoveddiagnose for flest oppholdsdøgn: gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (10 prosent), cerebral parese (4 prosent), Downs syndrom (2 prosent) og psykisk utviklingshemming (2 prosent). Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og psykisk utviklingshemming var sjeldnere kodet som hoveddiagnose enn ved dag- og polikliniske kontakter, cerebral parese omtrent like ofte, mens Downs syndrom i større grad ble det. Epilepsi er en vanlig komorbid tilstand hos habiliteringsmålgruppen, og var hoveddiagnose ved 8 prosent av oppholdsdøgnene.

Til sammen var 73 prosent av oppholdsdøgnene innen somatisk sektor, mens 27 prosent var i psykisk helsevern. Dette varierte naturlig nok etter hoveddiagnosen for døgnoppholdet. Totalt var 91 prosent av oppholdsdøgnene med en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som hoveddiagnose innen psykisk helsevern. I overkant en tredjedel av oppholdsdøgnene med psykisk utviklingshemming som hoveddiagnose var også i psykisk helsevern, mens døgnbehandling ved cerebral parese, epilepsi, Downs syndrom, osv. foregikk i somatisk sektor.

Siste faglige endring: 18. januar 2024