Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Om utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse og cerebral parese

I tillegg til å se på mottak av tjenester for habiliteringspasienter samlet, har rapporten også egne resultatkapitler for tre diagnosegrupper: utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse og cerebral parese. Dette er prioriterte tilstander for henvisning til habiliteringstjenesten[23], som hver kan belyse ulike utfordringsbilder, for store undergrupper av habiliteringspasienter. Diagnoseinformasjon er hentet fra spesialisthelsetjenesten de siste fem årene. Nedenfor beskrives hvilke ICD-10-koder som inngår i hver diagnosegruppe, og hvordan disse er delt inn i undergrupper. Kriteriet for å plasseres i en av diagnosegruppene er at de må ha mottatt spesialisthelsetjenester i perioden 2018–2022, der de aktuelle diagnosene var registrert som hoved- eller bidiagnose. Samme person vil altså kunne inngå i flere diagnosegrupper.

Psykisk utviklingshemming angis i ICD-10 med kodene F70–F79. Selv om man er kjent med at et barn har utviklingshemming, kan det imidlertid ta lang tid før det endelig får en diagnose som indikerer grad av utviklingshemming (F70–F73) eller en uspesifisert grad (F79). I kapittelet om utviklingshemming, inkluderes derfor også pasienter med en tilstand som medfører utviklingshemming, hvorav den største gruppen er pasienter med Downs syndrom (Q90). Tre andre diagnosegrupper som også ble inkludert var pasienter med Angelmans syndrom (Q93.5), Retts syndrom (F84.2) og «Cri-du-chat»-syndrom (Q93.4). Ved klassifikasjon av grad med utviklingshemming, har vi lagt til grunn den siste registreringen hvor graden var spesifisert.

Kapittelet om autismespekterforstyrrelse, omhandler pasienter som mottok en spesialisthelsetjeneste med ICD-kode F84 (unntatt F84.2, Retts syndrom). Disse utviklingsforstyrrelsene omtales som «gjennomgripende» i ICD-10, men vi benytter i denne rapporten begrepet «autismespekterforstyrrelse» – som er fellesbetegnelsen for disse diagnosegruppene i ICD-11. Ved klassifisering av pasientene i undergrupper ble den siste ASF-diagnosen benyttet. Unntaket var «uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse», som kun ble tildelt de uten en annen ASF-diagnose.

Cerebral parese har ICD-10-kode G80. Det er tre hovedgrupper av cerebral parese: spastisk (G80.0-G80.2), dyskinetisk (G80.3) og ataktisk (G80.5). Pasientene ble klassifisert med den typen CP som de sist var registrert med. Pasienter ble kun klassifisert med uspesifisert cerebral parese når eneste registrerte CP-kode var G80.9.

Siste faglige endring: 18. januar 2024