Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.5Dag- eller polikliniske kontakter

Som dag- eller polikliniske kontakter regnes all aktivitet som er registrert med omsorgsnivå 2 (dagbehandling) eller 3 (poliklinisk konsultasjon/kontakt). Eksempler på slik aktivitet er oppfølging som utføres ambulant, behandling, utredning, opplæring, video- og telefonkonsultasjoner, indirekte pasientkontakt, osv. I tillegg inkluderes aktivitet med omsorgsnivå 1 (døgnopphold) som har 0 oppholdsdøgn. Alle kontakter både for somatikk og psykisk helsevern telles som unike kontakter, uavhengig om de er på samme dag og/eller innenfor samme hoveddiagnosegruppe (HDG).[26] I rapporten vil denne aktiviteten i spesialisthelsetjenesten omtales som dag- eller polikliniske kontakter, eller dag- eller poliklinisk oppfølging.

 

[26] I data for somatikk blir kontakter for samme pasient samme dag aggregert til én kontakt dersom de er registrert med hovedtilstand i samme hoveddiagnosegruppe (HDG). I data for psykisk helsevern telles alle kontakter uaggregert. På grunn av denne forskjellen har vi valgt å ta ut data også for somatikk der alle kontakter telles uaggregert, slik at dette blir telt likt for kontakter innen somatikk og psykisk helsevern

Siste faglige endring: 18. januar 2024