Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.6Døgnpasienter og oppholdsdøgn

Som døgnopphold regnes opphold i spesialisthelsetjenesten med varighet over døgnskillet. Oppholdsdøgn beregnes fra opphold som avsluttes i hvert registreringsår i data for både somatikk og psykisk helsevern.  Opphold med 0 oppholdsdøgn telles ikke som døgnopphold, men er flyttet til dag- eller poliklinisk aktivitet. Gjennomsnittlig oppholdstid per pasient[27] er summen av antall oppholdsdøgn dividert på antall pasienter med døgnopphold. I figurer hvor døgnaktivitet sammenlignes på tvers av aldersgrupper, er opphold hos friske nyfødte (DRG 390) ekskludert.

Barn med behov for habiliteringstjenester har sjelden behov for døgnbaserte tjenester for sin habilitering alene. Mange vil kunne ha tilleggsplager som vil kreve døgnopphold, som følge av relativt vanlige tilleggsvansker. Det kan skyldes forhold knyttet til epilepsi, ortopediske inngrep, øre-nese-hals-behandlinger, dype lungeinfeksjoner eller tarmplager. De vil da kunne ha f.eks. diagnosen utviklingshemming eller cerebral parese som bidiagnose ved døgnoppholdet.

 

[27] Fordi det tas utgangspunkt i år for utskrivning, vil man for eksempel ikke bli inkludert som en døgnpasient i 2022 dersom man ble innlagt i 2022, men utskrevet i 2023. Gjennomsnittlig oppholdstid hos en døgnpasient i 2022 vil være totalt antall oppholdsdøgn med utskrivningsdato i 2022. Hos en pasient med flere innleggelser i 2022 vil antall døgn være summert sammen, og om en pasient eksempelvis ble innlagt i 2021 og skrevet ut i 2022, medregnes også 2021-døgnene.

Siste faglige endring: 18. januar 2024