Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Regioner og bosted

Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023[24] var å opprette 19 helsefellesskap bestående av helseforetak og kommuner. Helsefellesskapene samsvarer med foretaksområdene, som er området helseforetakene har «sørge for-ansvar» for. Unntaket er Oslo, som er samlet i helsefellesskapsinndelingen, men er fordelt på bydeler for foretaksområdene. Vedlegg 6 gir oversikt over hvilke kommuner som inngår i de ulike helsefellesskapene. 

Inndelingen i regioner og helsefellesskap er basert på registrert bostedskommune. Dersom en person er registrert med flere bostedskommuner samme år, blir det siste gyldige registrerte kommunenummer gjeldende. Rapporten viser samlede resultater for kommunene som inngår i ulike regioner og helsefellesskap.

Siste faglige endring: 18. januar 2024