Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.4Bruk av lege, fysioterapi og logoped

Figur 7.11 viser andel av pasientene med autismespekterforstyrrelse som har hatt konsultasjon hos fastlege, legevakt, fysioterapeut, logoped eller med ridefysioterapi i 2022.

Andel av habiliteringspasientene med autismespekterforstyrrelse som har hatt konsultasjoner i 2022, etter alder og diagnose.
Figur 7.11: Andel av habiliteringspasientene med autismespekterforstyrrelse som har hatt konsultasjoner i 2022, etter alder og diagnose.

Til sammen hadde 75 prosent minst én konsultasjon hos fastlegen i løpet av 2022, og andelen var litt høyere blant barna i alderen 0–5 år (83 prosent) sammenlignet med øvrige aldersgrupper. Barna i yngste aldersgruppe hadde også i størst grad vært på legevakten (36 prosent), mens dette gjaldt mellom 14 og 22 prosent av de eldre barna.

Bruk av fysioterapeut var mest utbredt blant de eldste barna. Totalt 7,4 prosent av 16- og -17-åringene hadde vært hos fysioterapeut i 2022, en andel som var ca. dobbelt så høy som blant barna i yngste aldersgruppe. Totalt sett var det flest av 6–9-åringene som hadde mottatt ridefysioterapi (3,6 prosent). Andelen som hadde mottatt ridefysioterapi var høyere blant barna med barneautisme eller atypisk autisme. Logoped ble totalt benyttet av 4,8 prosent av barna under 10 år. Hos eldre barn var det mindre vanlig å gå til logoped, og bruken var 1,1 prosent hos pasientene mellom 13 og 17 år. Å motta logopedtjenester var mer enn fem ganger så vanlig hos pasienter med barneautisme eller atypisk autisme, sammenlignet med pasientene med Aspergers syndrom.

Antall konsultasjoner per pasient hos fastlege var 3,9 blant barna i alderen 0–5 år, og litt lavere (mellom 2,9 og 3,3) blant de eldre barna. For mottakerne av fysioterapi var det flest konsultasjoner per pasient, i overkant av 12, blant barna i alderen 6-15 år. Antallet var lavest blant barna i yngste aldersgruppe (7,8). Nivået var under gjennomsnittet i habiliteringsutvalget, men over befolkningen som helhet under 18 år. Ved ridefysioterapi var gjennomsnittet 18 konsultasjoner per pasient, og hos logoped hadde mottakerne i gjennomsnitt 17 konsultasjoner.

Antall konsultasjoner per tjenestemottaker i 2022 blant barna med autismespekterforstyrrelse.
Figur 7.12: Antall konsultasjoner per tjenestemottaker i 2022 blant barna med autismespekterforstyrrelse.

Siste faglige endring: 18. januar 2024