Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Oppsummering

Resultatene viser at frisklivssentralene pr. juni 2020 har vært tilgjengelige på ulike måter, i hovedsak via telefon, videosamtaler og fysisk oppmøte. Som følge av Covid-19 har en del ansatte har vært omdisponert til andre kommunale oppgaver. 73 prosent av frisklivssentralene i denne undersøkelsen har vært normalt bemannet.

Digitale verktøy blir i størst grad benyttet til grupper og kurs. Ca. en tredjedel av respondentene benytter digitale verktøy i en-til en- oppfølging. Frisklivssentralene har brukt et bredt utvalg av apper i oppfølging av brukere. Majoriteten benytter appene i Bare Du på helsenorge.no. Nær 60 prosent har tatt i bruk nye arbeidsmåter og digitalisert mer av arbeidet knyttet til innbyggerrettet informasjon. 36 prosent av respondentene har ikke tatt i bruk avstandsoppfølging med planlegger å gjøre det.

Resultatene viser at Covid-19 situasjonen har gitt  frisklivssentralene erfaring med å bruke nye og flere digitale verktøy. Det har gitt dem mer fleksibilitet og alternative måter å følge opp deltakerne på. Erfaringene vil påvirke hvordan de vil tilby oppfølging av brukere fremover og gjøre det lettere å også kunne tilby oppfølging via digitale løsninger. Respondentene påpeker nødvendigheten av evaluering når nye arbeidsmåter tas i bruk.

Frisklivssentralene  vil i større grad åpne for å benytte oppfølging via telefon og video fremover i forbindelse med samtaler, veiledning og kurs. De vil også benytte sosiale medier i større grad enn før. Svært få har benyttet eller planlegger å benytte e-læring i oppfølging av brukere.

I svarene fremkommer det at digitale løsninger og verktøy samt mer erfaring med bruk av dem, har bidratt eller kan bidra til:

  • mer effektiv drift
  • mer fleksibilitet
  • at flere kan benytte tilbudet
  • å nå ut til flere med informasjon og mer primærforebyggende arbeid
  • lavere terskel for å jobbe hjemmefra ved behov
  • å få fortgang i diskusjoner knyttet til digitalisering
  • effektivisering av samtale/kurs/gruppetilbud
  • barriere for å ta kontakt
  • noen brukere får ikke nødvendig helsehjelp uten fysisk oppmøte

Digitale løsninger kan utvide og være et supplement til, men ikke erstatning for, det ordinære tilbudet og til fysisk oppmøte.

Digitalisering kan gi mulighet for å gjøre lokale kurs tilgjengelig for innbyggere/brukere i hele landet/på tvers av kommuner. Mer kunnskap og temakurs om digitale verktøy og avstandsoppfølging etterspørres.

Siste faglige endring: 19. november 2020