Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Kommentarer

Direktoratet for e-helse anbefaler helsepersonell å ta i bruk verktøy for videokonsultasjon som allerede er i bruk i helsesektoren. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de laget en oversikt over slike verktøy og programvare. Listen skal oppdateres jevnlig.

Tjenestene har selv ansvar for at løsningene de bruker tilfredsstiller gjeldende krav og personvernreglement. Skype for Business og Teams blir vurdert spesielt i oversikten. Disse er ikke spesielt tilrettelagt for bruk i helsetjenesten. Direktoratet kommer derfor med spesielle anbefalinger (4). Det er lagt ut en rutine for sikker bruk. Kommunene har hatt stor arbeidsbelastning i forbindelse med Covid -19 og det kan ha påvirket svarprosenten i undersøkelsen.

Siste faglige endring: 19. november 2020