Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Metode

Undersøkelsen ble laget av Helsedirektoratet og gjennomført i mai-juni 2020. Det ble utviklet et internettbasert spørreskjema i Questback (Vedlegg1) . Dette ble sendt som lenke i e-post til landets kommunale frisklivssentraler.

Veileder for kommunale frisklivssentraler, Veileder Koronavirus – beslutninger og anbefalinger for helsetjenesten, samt tidligere erfaringer og innspill fra kommunale frisklivssentraler vedrørende

Siste faglige endring: 19. november 2020