Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Covid 19 epidemien og restriksjoner knyttet til smittevern har medført en ny hverdag for helsetjenesten, ansatte og brukere.

Brukere av kommunale frisklivssentraler har ofte sammensatte helseutfordringer og behov for hjelp fra helsetjenesten til å endre og/eller opprettholde gode levevaner. Det kan bli ekstra krevende når restriksjoner og smittevern medfører mindre sosial kontakt og endringer i tilgang på helsetjenester over tid. Avstandsoppfølging og bruk av digitale verktøy gir muligheter for å yte tjenester på en ny måte - på avstand og uten fysisk oppmøte. Samtidig krever det tilrettelegging fra tjenesteeier og digital kompetanse hos de som skal benytte verktøy for digital oppfølging. Det kan gjøre det enklere for mange brukere å kontakte helsetjenesten. For andre kan det øke barrieren for kontakt med helsetjenesten og føre til at de ikke får nødvendig helsehjelp.

Vi trenger derfor kunnskap om og på hvilken måte de helsefremmende og forebyggende kommunale tjenestene har vært tilgjengelige i denne tiden. Vi trenger også kunnskap om og i hvilken grad kommunene har tatt i bruk avstandsoppfølging og digitale verktøy og hvilke planer de har fremover når det gjelder dette.

Siste faglige endring: 19. november 2020