Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Bakgrunn

Frisklivssentraler er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste som gir støtte til endring av levevaner i mestring av helseutfordringer (1,2). Tjenesten gir strukturert oppfølging med individuell og grupperettet veiledning. Frisklivssentralen har oversikt over og samarbeider med frivillige og private og andre offentlige tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.  Målet er at brukerne blir i stand til å fortsette med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud etter oppfølging på frisklivssentralen.

Restriksjoner og smittevern på grunn av Covid-19 har medført utfordringer og behov for endringer i drift av den kommunale helse- og omsorgstjenesten (3, 4). Avstandsoppfølging er blitt aktuelt for mange og bruken av digitale verktøy har økt. Helsedirektoratet er kjent med at ansatte i frisklivssentralene i en del kommuner har blitt omdisponert til andre oppgaver og helsetjenester.

Med hensyn til Covid -19 situasjonen og videre utvikling av tjenesten, ønsket Helsedirektoratet å kartlegge i hvilken grad frisklivssentralene var bemannet og hadde tatt i bruk eller planlegger å benytte digitale verktøy og avstandsoppfølging og fremover.

Siste faglige endring: 19. november 2020