Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.820/3958 DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk

Denne saken ble første gang behandlet og foreslått avregnet i 2020.

Aktiviteten i DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk gjelder i hovedsak operasjoner for komplikasjoner etter medisinske eller kirurgiske inngrep, med vanligste hovedtilstand fra ICD-10-kapittel T81-T88. Det er også en del opphold der sår eller andre skader (S-kode) er registrert som hovedtilstand. Vestre Viken HF har særlig høy andel opphold med S-kode som hovedtilstand. DRG 443 er korresponderende DRG u/bk, det er prosedyrekoder som styrer om et opphold havner i DRG 442 eller DRG 443. Ut fra dette er det ikke avgjørende om man bruker hovedtilstand T81-T88 eller en gitt S-kode for gruppering til DRG 442/443. Men tilstandskoden kan styre om oppholdet grupperer til en av de to nevnte DRGene eller ikke.

Ut fra korrespondanse med Vestre Viken HF og vurderingen i avregningsutvalget i fjor, mente utvalget at helseforetaket hadde påfallende mange opphold i DRG 442 med kort liggetid. Komplikasjonskode T81x –T88X var brukt som hovedtilstandskode på korte opphold der også primæroperasjon var utført. Samlekodene for brudd i flere kroppsregioner T00x – T07x / Sxx7 var brukt som hovedtilstandskode, men skal svært sjelden brukes. Det skal søkes å bruke mer spesifikke koder. Følgetilstandskode T90x-T98.x var brukt som hovedtilstandskode hvor den spesifikke følgetilstand skal brukes. Det var også utstrakt bruk av prosedyrekoden QWW99 Annen reoperasjon etter inngrep på hud uten at tilsvarende komplikasjon var registrert.

Ut fra dette anbefalte avregningsutvalget avregning for ABF 2019 av opphold i DRG 442 ved Vestre Viken HF med hovedtilstandskode T02x, T92x eller T93x.  Hovedtilstandskode ble byttet ut med en kode som var satt for annen tilstand ut fra anbefaling fra utvalget.

I data for 2020 observeres fortsatt et synkende, men fortsatt høyt antall opphold i DRG 442 ved Vestre Viken HF. Det sees også en høy andel m/bk. Vestre Viken HF har fortsatt høyere andel opphold i DRG 442 der det er rapportert kode for følgetilstand som hovedtilstandskode.

For å få bedre innsikt i dokumentasjonen av de rapporterte data, ble det bestilt journalgjennomgang av alle opphold som var gruppert til DRG 442 og som har liggetid på 10 døgn eller mindre ved Vestre Viken HF. Journalgjennomgangen ble utført av Logex AS, og rapporten fra gjennomgangen er vedlagt i denne årsrapporten.

Journalgjennomgangen viser at det er feil valgt hovedtilstandskode eller feil klassifisert hovedtilstandskode i 74% av de reviderte episodene. Feilene er relatert til feil bruk av koder for følgetilstander og komplikasjoner og feil bruk av samlekoder. Det mangler i mange tilfeller også dokumentasjon i journal for de tilstandskodene som er registrert.

68% av de kirurgiske prosedyrene som er registrert er riktig satt etter dokumentasjon i journal. Der det er registrert feil prosedyrekoder, er det oftest relatert til prosedyrekoder for reoperasjon og åpen eksplorasjon av bløtdeler.

Ved ny gruppering av oppholdene etter revisjonen er det kun 15% av oppholdene som fortsatt grupperer til DRG 442. De andre oppholdene fordeles på mange ulike DRGer, og summen av ISF-poeng mer enn halveres.

Anbefaling

Avregningsutvalget anbefaler at oppholdene som har vært revidert i journalgjennomgangen ved Vestre Viken HF avregnes til den DRG de grupperes til etter revisjon.

 

Siste faglige endring: 30. november 2021