Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.920/3956 DRG 27 Alvorlig traumatisk hjerneskade

Denne saken ble første gang behandlet i avregningsutvalget i 2020. Problemstillingen var den gangen høy rate med DRG 27 Alvorlig traumatisk hjerneskade ved Vestre Viken HF. Det ble gjennom arbeidet i 2020 avdekket at dette skyldes feil bruk av kode S06.01 Hjernerystelse med åpent sår. Denne koden beskriver i den engelske utgaven hjernerystelse med åpne intrakranielle skader. Vestre Viken HF ble derfor avregnet for ABF 2019 ved at opphold i DRG 27 med hovedtilstandskode S06.01 ble gruppert igjen med S06.0 Hjernerystelse ble satt som hovedtilstand.

På bakgrunn av at den norske teksten på koden S06.01 kunne misforstås, har Direktoratet for e-helse endret teksten til Hjernerystelse med åpen intrakraniell skade.

I analyse av data for 2020 ser avregningsutvalget at det at bruken av S06.01 i rapporteringen fra Vestre Viken HF er borte. De har endret kodingspraksisen sin.

Men det er flere andre helseforetak som har opphold i DRG 27 som har hovedtilstandskode S06.01. Dette gjelder særlig Helse Bergen HF, Nordlandssykehuset HF, Helse Møre og Romsdal HF, Sykehuset Vestfold HF og Helse Fonna HF. Disse helseforetakene ble tilskrevet og bedt om å redegjøre for rutiner for bruk av S06.01 som hovedtilstandskode.

De fleste helseforetakene sier at det er en feil at koden er brukt, at de er informert om endringen i teksten for koden og at de i løpet av 2020 og 2021 har lagt om rutinene for koding av hjernerystelser med sår i hodebunnen. Nordlandssykehuset er ikke kjent med endringen i kodeteksten og har kodet hjernerystelser med sår i hodebunnen av en viss alvorlighet med denne koden.

Avregningsutvalget vurderer at koden S06.01 ikke vil være sannsynlig kode i noen tilfeller. Dersom det er pasienter som har hjernerystelse med intrakraniell skade, vil den intrakranielle skaden antakeligvis være det som skal kodes som hovedtilstand, og eventuelt hjernerystelse som annen tilstand. Hjernerystelse med samtidig sår i hodet som krever behandling, kan kodes som S06.0 (hjernerystelse) kombinert med S01.x (åpent sår i hode).

På bakgrunn av dette anbefaler avregningsutvalget at alle opphold i DRG 27 med hovedtilstandskode S06.01 avregnes til ny gruppering med hovedtilstandskode S06.0. Oppholdene grupperes etter dette til DRG 31 Hjernerystelse > 17 år m/bk, DRG 32 Hjernerystelse > 17 år u/bk eller DRG 33 Hjernerystelse 0-17 år. Det anbefales at alle helseforetak avregnes, også de som ikke er tilskrevet. I fjorårets rapport ble det sagt at avregningsutvalget kan anbefale avregning av helseforetak som ikke er tilskrevet i saker der det har vært gjort avregninger tidligere.

Anbefaling

Avregningsutvalget anbefaler avregning av alle opphold i DRG 27 ved alle helseforetak der hovedtilstandskode er S06.01. Hovedtilstandskoden erstattes med S06.0.

Siste faglige endring: 30. november 2021