Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1019/2886 Kodepraksis ved behandling av sykdom i nyrer og urinveier

Saken ble først behandlet og foreslått avregnet i 2019. Analyser av ABF-data for 2018 viste stor variasjon i aktivitet blant helseforetakene i DRG 331 Sykdom i nyrer og urinveier ITAD >17 år m/bk, der Sykehuset Telemark HF, Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF skilte seg ut med vesentlig flere opphold enn landet ellers. En tilsvarende variasjon ble ikke observert i DRG 332 Sykdom i nyrer og urinveier ITAD >17 år u/bk. Årsakene til variasjonen ble vurdert av Avregningsutvalget gjennom analyser av data og korrespondanse med helseforetakene. Svar på brevkorrespondanse og analyser viste at Sykehuset Telemark HF skilte seg ytterligere ut fra de andre, spesielt med tanke på hovedtilstand. De benyttet i stor grad Z43.6 Ettersyn av annen kunstig åpning for urinvei som hovedtilstand i tilfeller hvor det skulle vært kodet R33 Urinretensjon som hovedtilstand. Oppholdene var i tillegg registrert som inneliggende der de kunne vært utført poliklinisk. Sykehuset Telemark HF ble derfor avregnet. Tilfeller hvor disse oppholdene var kodet med prosedyre for skifte av nefrostomikateter ble godkjent og utelatt fra avregningen.

Det vises til Avregningsutvalgets årsrapport for 2019 og 2020 for mer informasjon om tidligere saksbehandling.

Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget følge opp saken i 2021.

Oppfølgende analyser ble gjort i saken på 2020-data. Tallene viste stor forbedring i registreringspraksis for Sykehuset Telemark HF, og kode Z43.6 forekom nesten ikke lenger i rapporteringen fra helseforetaket. På bakgrunn av dette lukkes saken.

Anbefaling

Saken lukkes uten avregning for 2020.

 

Siste faglige endring: 30. november 2021