Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.221/4753 Bruk av Z03-koder

Avregningsutvalget anbefaler at Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold avregnes ned til gjennomsnittlig rate for landet.

Avregner opphold med hovedtilstand Z03.8 - Observasjon ved mistanke om annen spesifisert sykdom og tilstand.

Andel Z03.8 av alle landets forbruk på Z03.8 - polikliniske opphold.

Godkjente opphold er sortert etter høyeste refusjon (godkjente poeng)

Gjennomsnittsvekt på godkjente opphold: 0,017

Helseforetak

Antall opphold Z038

Sum opprinnelige DRG-poeng

Godkjente opphold ut fra gjennomsnittsrate

Opphold som avregnes

Godkjente poeng

Differanse

Anbefalt avregning, kr

Oslo universitetssykehus HF

8367

145,867

2674

5693

45,461

-100,406

- kr 2 299 707,38

Sykehuset i Vestfold HF

3792

65,760

567

3225

9,635

-56,125

- kr 1 285 496,41

Landet

12159

211,627

3241

8918

55,095

-156,532

- kr 3 585 203,79

 

Pasientens bostedsregion

Antall opphold

Opprinnelige poeng

Andel av opprinnelige poeng

Anbefalt avregning

Helse Vest

86

1,516

0,72 %

-  kr 25 682,78

Helse Midt-Norge

61

1,037

0,49 %

-  kr 17 567,97

Helse Nord

57

1,026

0,48 %

-  kr 17 381,62

Helse Sør-Øst

11955

208,048

98,31 %

-  kr 3 524 571,43

Totalt

12159

211,627

100,00 %

-  kr 3 585 203,79

Siste faglige endring: 30. november 2021