Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.3 20/3958 DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk

Avregningsutvalget anbefaler avregning av opphold i DRG 442 ved Vestre Viken HF. Oppholdene er gruppert på nytt etter revisjon ut fra de koder som revisorene finner dokumentert i journal

Etter regruppering med nye hovedtilstandskoder kom 8 opphold fortsatt i DRG 442, de andre fordelte seg på 27 andre DRG-er.

Helseforetak

 

Opprinnelig gruppering

Ny gruppering

Sum nye beregnede DRG-poeng

Differanse DRG-poeng

Anbefalt avregning, kr

DRG

442

442

Andre DRG

Kostnadsvekt

5,719

5,719

 

Vestre Viken HF

Antall opphold

51

8

43

 

 

 

SUM DRG-poeng

291,669

45,752

90,807

136,559

-155,11

-kr 3 552 639,44

 

Pasientens bostedsregion

 

Opprinnelig gruppering

Ny gruppering

Sum nye beregnede DRG-poeng

Differanse DRG-poeng

Anbefalt avregning, kr

DRG

442

442

Andre DRG

Kostnadsvekt

5,719

5,719

 

Helse Sør -Øst

Antall opphold

51

8

43

 

 

 

SUM DRG-poeng

291,669

45,752

90,807

136,559

-155,11

-kr 3 552 639,44

 

 

Siste faglige endring: 31. mai 2022