Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.420/3956 DRG 27 Alvorlig traumatisk hjerneskade

Avregningsutvalget anbefaler avregning av alle opphold i DRG 27 ved alle helseforetak der hovedtilstandskode er satt til S06.01. Hovedtilstandskoden skal erstattes med S06.0.

 

Pasientens bostedsregion

Opprinnelig gruppering

Etter regruppering

Sum godkjente ISF-poeng

Differanse ISF-poeng

Anbefalt avregning

DRG 27

DRG 31

DRG 32

DRG 33

Antall opphold

ISF-poeng

Antall opphold

ISF-poeng

Antall opphold

ISF-poeng

Antall opphold

ISF-poeng

Helse Vest

155

191,115

71

41,038

54

26,406

30

10,950

78,394

-112,721

-kr 2 581 761,78

Helse Midt-Norge

37

45,621

13

7,514

24

11,736

0

0,000

19,250

-26,371

-kr 604 001,38

Helse Nord

24

29,592

10

5,780

11

5,379

3

1,095

12,254

-17,338

-kr 397 109,55

Helse Sør-Øst

102

125,766

30

17,340

63

30,807

9

3,285

51,432

-74,334

-kr 1 702 545,94

Totalt

318

392,094

124

71,672

152

74,328

42

15,330

161,330

-230,764

-kr 5 285 418,66

 

Helseforetak

Opprinnelig gruppering

Etter regruppering

Sum godkjente ISF-poeng

Differanse ISF-poeng

Anbefalt avregning

DRG 27

DRG 31

DRG 32

DRG 33

Antall opphold

ISF-poeng

Antall opphold

ISF-poeng

Antall opphold

ISF-poeng

Antall opphold

ISF-poeng

Helse Fonna

30

36,990

12

6,936

15

7,335

3

1,095

15,366

-21,624

-kr 495 276,10

Helse Bergen

115

141,795

59

34,102

33

16,137

23

8,395

58,634

-83,161

-kr 1 904 719,54

Helse Førde

13

16,029

2

1,156

7

3,423

4

1,460

6,039

-9,990

-kr 228 810,96

St. Olavs Hospital

12

14,796

3

1,734

9

4,401

0

0,000

6,135

-8,661

-kr 198 371,54

Helse Nord-Trøndelag

8

9,864

3

1,734

5

2,445

0

0,000

4,179

-5,685

-kr 130 209,24

H. Møre og Romsdal

15

18,495

6

3,468

9

4,401

0

0,000

7,869

-10,626

-kr 243 377,90

Finnmarkssykehuset

1

1,233

1

0,578

0

0,000

0

0,000

0,578

-0,655

-kr 15 002,12

UNN

13

16,029

4

2,312

6

2,934

3

1,095

6,341

-9,688

-kr 221 893,95

Nordlandssykehuset

12

14,796

6

3,468

6

2,934

0

0,000

6,402

-8,394

-kr 192 256,18

Vestre Viken

1

1,233

1

0,578

0

0,000

0

0,000

0,578

-0,655

-kr 15 002,12

Diakonhjemmet

5

6,165

4

2,312

1

0,489

0

0,000

2,801

-3,364

-kr 77 049,06

Akershus univ.s.h.

24

29,592

4

2,312

20

9,780

0

0,000

12,092

-17,500

-kr 400 820,00

Sykehuset Innlandet

25

30,825

12

6,936

9

4,401

4

1,460

12,797

-18,028

-kr 412 913,31

Sykehuset Østfold

1

1,233

0

0,000

1

0,489

0

0,000

0,489

-0,744

-kr 17 040,58

Sørlandet sykehus

3

3,699

0

0,000

3

1,467

0

0,000

1,467

-2,232

-kr 51 121,73

Sykehuset i Vestfold

20

24,660

4

2,312

14

6,846

2

0,730

9,888

-14,772

-kr 338 337,89

Sykehuset Telemark

1

1,233

1

0,578

0

0,000

0

0,000

0,578

-0,655

-kr 15 002,12

OUS

19

23,427

2

1,156

14

6,846

3

1,095

9,097

-14,330

-kr 328 214,32

Totalt

318

392,094

124

71,672

152

74,328

42

15,330

161,330

-230,764

-kr 5 285 418,66

Siste faglige endring: 30. november 2021