Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.5 19/2881 Utredning av hjertesykdom i DRG 125 og DRG 125O

Avregningsutvalgets anbefaling er at Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) HF avregnes. For gruppen med liggetid=1 skal disse regrupperes fra DRG125 til 125O til et nasjonalt snitt uten UNN. Nasjonalt snitt uten UNN for opphold i DRG125 med liggetid=1 er 15%. Vi godkjenner at 17% av oppholdene i gruppen 125/125O kan ha liggetid=1.

Helseforetak

Opphold i 125 med liggetid=1

Opphold 125 m/liggetid=1 ELLER i 125O

Opprinnelige poeng DRG 125 liggetid = 1

Godkjente opphold i DRG 125 liggetid=1

Godkjente poeng i DRG 125

Opphold som skal i 125O

Godkj. poeng 125O

Godkj. poeng totalt

Diff. poeng

Anbefalt avregning

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

225

535

179,1

91

72,396

134

47,186

119,582

-59,518

- Kr 1 363 204,85

 

Pasientens bostedsregion

Opphold 125 med liggetid=1

Andel i utvalget som vurderes avregnet (DRG 125 liggetid=1)

Anbefalt avregning

Helse Midt-Norge

2

0,9 %

Kr 12 117,38

Helse Nord

223

99,1 %

Kr 1 351 087,48

Totalt

225

100 %

Kr 1 363 204, 85

Siste faglige endring: 17. januar 2023