Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.1Aktivitetsbasert finansiering (ABF)

Innsatsstyrt finansiering (ISF) er en aktivitetsbasert finansieringsordning som gir bevilgninger til de regionale helseforetak gjennom statsbudsjettet. ISF utgjør sammen med basisbevilgning til regionale helseforetak hovedgrunnlaget for finansiering av spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helsehjelp som gis gjennom ordningen «fritt behandlingsvalg» vil inngå i ISF-beregningsgrunnlaget for somatisk spesialisthelsetjeneste, gitt at øvrige krav er oppfylt.

Alle saker der avregningsutvalget har anbefalt avregning for 2020 er innen somatisk spesialisthelsetjeneste.

Utregningene i dette kapittelet er basert på informasjon fra regelverket Innsatsstyrt finansiering 2020.

ISF-refusjon for somatisk spesialisthelsetjeneste 2020 beregnes etter følgende formel:

∑Korrigerte DRG-poeng x enhetspris (45 808 kr) x refusjonssats (50 prosent)

Enhetsprisen som benyttes ved endelig avregning av ISF-ordningen kan avvike fra den som er brukt i tekniske beregninger her.

Siste faglige endring: 30. november 2021