Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.8 17/5573 Bruk av hovedtilstandskode J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted

Avregningsutvalget anbefaler at opphold med J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted i DRG 87 og DRG 475A avregnes.
Det blir avregning for alle sykehus der over 5 prosent av opphold er kodet med hovedtilstand J96. 5 prosent av oppholdene godkjennes.
Opphold med opprinnelig rapportering av andre tilstander (ikke hovedtilstand) i M-, G- og Q-kapittelet er ekskludert. Under presenteres teknisk avregning per DRG.

DRG 87 regruppert etter at første av andre tilstander blir hovedtilstand og J96 blir annen tilstand.

Pasientens bostedsregion

Antall opphold

Opprinnelige poeng

Beregnede poeng for alle med J96

Andel av beregnede poeng

Anbefalt avregning

Helse Vest RHF

41

40,102

37,86

9,6 %

- kr  7 397,59

Helse Midt-Norge RHF

42

40,404

37,971

9,7 %

-kr 7 419,28

Helse Nord RHF

40

39,14

38,699

9,8 %

- kr 7 561,52

Helse Sør-Øst RHF

285

276,81

278,749

70,9 %

- kr  54 465,68

Totalt

408

396,456

393,279

100 %

-kr 76 844,07

 

Helseforetak

Antall opphold

Antall godkjente opphold med J96

Antall opphold som skal avregnes

Oppr. poeng

Godkjente poeng med J96

Beregnede poeng for regruppering av alle med J96

Beregnede poeng for de som skal avregnes

Beregnede poeng totalt

Differanse

Anbefalt avregning

St. Olavs

6

0

6

5,772

0

4,39

4,390

4,390

-1,382

-                    31 653,3

Vestre Viken HF

39

2

37

38,838

1,8759

45,461

43,188

45,064

6,226

                   142 596,9

Lovisenberg

22

1

21

21,164

1,0582

24,253

23,040

24,099

2,935

                     67 212,9

Diakonhjemmet

14

1

13

13,468

0,6734

12,458

11,835

12,509

-0,959

-                    21 976,4

Akershus universitetssykehus HF

13

1

12

12,506

0,6253

11,436

10,864

11,490

-1,017

-                    23 281,9

Sykehuset Innlandet HF

17

1

16

16,354

0,8177

8,49

8,066

8,883

-7,471

-                  171 111,2

Sykehuset Østfold HF

24

1

23

23,748

1,1544

23,747

22,560

23,714

-0,034

-                          777,6

Helse Stavanger HF

4

0

4

3,848

0

0,744

0,744

0,744

-3,104

-                    71 094,0

Helse Fonna HF

15

1

14

14,43

0,7215

13,69

13,006

13,727

-0,703

-                    16 101,5

Helse Bergen HF

4

0

4

4,508

0

4,955

4,955

4,955

0,447

                     10 238,1

Helse Førde HF

3

0

3

2,886

0

4,083

4,083

4,083

1,197

                     27 416,1

Helse Nord-Trøndelag HF

4

0

4

3,848

0

4,499

4,499

4,499

0,651

                     14 910,5

Finnmarkssykehuset HF

9

0

9

8,658

0

8,393

8,393

8,393

-0,265

-                       6 069,6

Universitetssykehuset i Nord-Norge

5

0

5

4,81

0

5,045

5,045

5,045

0,235

                       5 382,4

Nordlandssykehuset HF

17

1

16

17,014

0,8177

16,797

15,957

16,775

-0,239

-                       5 477,5

Helgelandssykehuset HF

8

0

8

7,696

0

7,713

7,713

7,713

0,017

                           389,4

Sørlandet sykehus HF

30

2

29

28,86

1,443

22,449

21,327

22,770

-6,090

-                  139 495,7

Sykehuset i Vestfold HF

42

2

40

40,404

2,0202

43,174

41,015

43,036

2,632

                     60 271,9

Sykehuset Telemark HF

8

0

8

8,356

0

7,085

7,085

7,085

-1,271

-                    29 111,0

Haraldsplass diakonale sykehus AS

5

0

5

4,81

0

4,187

4,187

4,187

-0,623

-                    14 269,2

Oslo universitetssykehus HF

101

5

96

97,162

4,8581

104,169

98,961

103,819

6,657

                   152 463,9

Helse Møre og Romsdal HF

18

1

17

17,316

0,8658

16,061

15,258

16,124

-1,192

-                    27 307,3

Landet

408

20

388

396,456

16,9312

393,279

376,170

393,101

-3,355

-                  76 844,07

DRG 475A

Avregning 17/5573 Bruk av hovedtilstandskode J96 respirasjonssvikt

Utvalgets anbefaling er avregning for sykehus der over 5% av opphold er kodet med hovedtilstand J96 i DRG 87

Opphold i DRG475a Sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte registrert med J96 Respirasjonssvikt avregnes.

Oppholdene avregnes ved å ta gjennomsnittlig vekt av alle opphold med prosedyrekode GXAV01 Respiratorbehandling INA hvor alder >1 år, liggetid >0 og følgende DRGer er ekskludert; DRG 483, 482, 475A og 475B

Opphold med opprinnelig bitilstand i M- og G-kapittelet er ekskludert. Dette gjelder også Q-tilstander.

Gjennomsnittlig vekt = 4,24

Pasientens bostedsregion

Antall opphold

Opprinnelige poeng

Beregnede poeng for alle med J96

Andel av beregnede poeng

Anbefalt avregning

Helse Vest

7

59,29

29,7

5 %

- Kr 650 413,73

Helse Midt

13

109,11

55,1

9 %

-Kr 1 207 911,21

Helse Nord

14

117,68

59,4

10 %

-Kr 1 300 827,46

Helse Sør-Øst

105

883,16

445,2

76 %

-Kr 9 756 205,92

Totalt

139

1169,24

589,4

100 %

-Kr 12 915 358,32

 

 

Helseforetak

Ant. opph.

Ant. godkj. opph. med J96

Ant. opph. som avregnes

Oppr. poeng

Godkjente poeng med J96

Beregnede poeng

Beregnede poeng for de som avregnes

Beregnede poeng totalt

Differanse

Anbefalt avregning

St. Olavs

5

0

5

41,97

0

21,2

21,2

21,2

-20,765

-                475 601,56

Vestre Viken

49

2

47

411,26

20,56285

207,8

197,4

217,9

-193,325

-            4 427 919,24

Lovisenberg

3

0

3

25,45

0

12,7

12,7

12,7

-12,729

-                291 545,02

Diakonhjemmet

5

0

5

43,59

0

21,2

21,2

21,2

-22,385

-                512 706,04

Innlandet

5

0

5

41,97

0

21,2

21,2

21,2

-20,765

-                475 601,56

Østfold

13

1

12

109,11

5,45545

55,1

52,4

57,8

-51,290

-            1 174 735,85

Fonna

1

0

1

8,39

0

4,2

4,2

4,2

-4,153

-                  95 120,31

Førde

4

0

4

34,11

0

17,0

17,0

17,0

-17,152

-                392 849,41

Nord-Trøndelag

4

0

4

33,57

0

17,0

17,0

17,0

-16,612

-                380 481,25

Finnmarkssykehuset

7

0

7

58,75

0

29,7

29,7

29,7

-29,071

-                665 842,18

Nordlandssykehuset

4

0

4

33,75

0

17,0

17,0

17,0

-16,792

-                384 603,97

Helgelandssykehuset

1

0

1

8,39

0

4,2

4,2

4,2

-4,153

-                  95 120,31

Sørlandet sykehus

9

0

9

75,54

0

38,2

38,2

38,2

-37,377

-                856 082,81

Sykehuset Vestfold

15

1

14

125,90

6,29475

63,6

60,4

66,7

-59,180

-            1 355 464,45

Sykehuset Telemark

5

0

5

41,97

0

21,2

21,2

21,2

-20,765

-                475 601,56

OUS

6

0

6

50,36

0

25,4

25,4

25,4

-24,918

-                570 721,87

Møre og Romsdal

3

0

3

25,18

0

12,7

12,7

12,7

-12,459

-                285 360,94

SUM

139

4

135

1169,24

32,31305

589,4

573,0

605,3

-563,891

-          12 915 358,32

 

Siste faglige endring: 17. januar 2023