Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.718/1820 Bruk av prosedyrekodene Q*E30 og Q*E35

 

Avregningsutvalget anbefaler at Sørlandet sykehus HF avregnes.

Gjelder antall opphold i DRG 268O hvor prosedyrekode innenfor QXE30 og QXE35 er registrert.

Godkjenner opphold ut ifra gjennomsnittsrate på aktuelle opphold ut i fra befolkningsstørrelse (Sørlandet og St. Olavs eksl. fordi de er uteliggere).

Ny DRG-sum = vekt DRG 809J x antall overkodede opphold, overkodede opphold er antall over godkjente opphold.

Helseforetak

Antall opphold i DRG 268O med prosedyrekode

Sum opprinnelige DRG-poeng

Godkjente DRG-poeng

Differanse DRG-poeng

Anbefalt avregning, kr

Sørlandet sykehus HF

257

68,362

11,73

-56,64

- Kr 1 297 190,94

 

Pasientens bostedsregion

Antall opphold i DRG 268O med prosedyrekode

Sum opprinnelige DRG-poeng

Beregnede DRG-poeng

Andel av beregnede poeng

Anbefalt avregning, kr

Helse Nord

1

0,266

0,082

0,39 %

-  Kr 5 047,44

Helse Sør-Øst

256

68,096

20,992

99,61 %

- Kr 1 292 143,51

Totalt

257

68,362

21,074

100,00 %

- Kr 1 297 190,94

 

 

Siste faglige endring: 30. november 2021