Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.917/28390 Vurdering av kodepraksis ved døgnopphold med permisjoner

Avregningsutvalget anbefaler avregning av alle opphold der innleggelser er på 1, 2 eller 3 døgn og det er rapportert like lang permisjonstid som liggetid. For opphold med liggetid=1:

Opphold med dagkirurgi avregnes som gjennomsnittsvekt for dagkirurgi pluss poliklinikk. Opphold uten dagkirurgi avregnes som to dagopphold med gjennomsnittsvekt dagmedisin. Opphold der vektene for innlagte og dagkirurgi er like, samt opphold i rehabilitering (DRG 462A og DRG 462B), tas ut av beregningen.

 

Gjennomsnittsvekt dagkirurgi

0,420

Gjennomsnittsvekt dagmedisin

0,215

Gjennomsnittsvekt poliklinisk konsultasjon

0,048

           

Pasientens bostedsregion

Liggetid=permisjonstid

=1 døgn

Liggetid=permisjonstid

=2 døgn

Liggetid=permisjonstid

=3 døgn

Differanse DRG-poeng

Anbefalt avregning totalt, kr

Opprinnelige DRG-poeng

Godkjente DRG-poeng

Opprinnelige DRG-poeng

Godkjente DRG-poeng

Opprinnelige DRG-poeng

Godkjente DRG-poeng

Helse Vest RHF

521,761

253,766

93,803

67,725

60,389

50,712

-303,75

-kr       6 957 090,00

Helse Midt-Norge RHF

126,223

53,106

27,351

15,738

14,545

10,588

-88,687

-kr       2 031 287,05

Helse Nord RHF

490,053

206,404

113,441

69,015

134,946

92,924

-370,097

-kr       8 476 701,69

Helse Sør-Øst RHF

1251,306

559,16

330,161

196,983

191,526

153,392

-863,458

-kr     19 776 642,03

Totalt

2389,343

1072,436

564,756

349,461

401,406

307,616

-1625,992

-kr     37 241 720,77

 

Helseforetak/institusjon

Liggetid=permisjonstid=1 døgn

Liggetid=permisjonstid=2 døgn

Liggetid=permisjonstid=3 døgn

Differanse DRG-poeng

Anbefalt avregning totalt, kr

Opprinnelige DRG-poeng

Godkjente DRG-poeng

Opprinnelige DRG-poeng

Godkjente DRG-poeng

Opprinnelige DRG-poeng

Godkjente DRG-poeng

Sunnaas Sykehus HF

1,82

2,58

0,32

0,645

1,11

0,86

0,835

Kr        19 124,84

St.Olavs hospital HF

61,617

26,18

18,843

11,739

13,328

9,164

-46,705

-Kr   1 069 731,32

Vestre Viken HF

168,061

72,014

51,559

25,929

17,404

12,872

-126,209

-Kr   2 890 690,94

Lovisenberg

30,953

16,808

11,458

9,03

6,573

6,02

-17,126

-Kr      392 253,91

Haraldsplass

43,977

20,324

8,423

7,611

1,268

0,86

-29,219

-Kr      669 231,98

Helse Møre og Romsdal HF

48,117

18,756

7,972

20,511

2,485

4,3

-40,623

-Kr      930 429,19

Helse Nord-Trøndelag HF

7,662

4,3

       

-3,362

-Kr         77 003,25

Betanien hospital

0,503

0,43

   

0,904

19,188

-2,204

-Kr         50 480,42

Diakonhjemmet sykehus

26,62

11,256

13,133

29,412

5,587

20,344

-34,208

-Kr       783 500,03

Akershus Univ.sh. HF

146,224

70,356

30,486

12,771

21,319

4,3

-84,894

- Kr    1 944 412,18

Sykehuset Innlandet HF

188,497

91,11

45,101

20,382

23,499

13,464

-111,507

-Kr    2 553 956,33

Sykehuset Østfold HF

43,495

19,148

22,491

26,961

3,606

27,224

-42,896

-Kr       982 489,98

Helse Stavanger HF

163,681

77,186

31,252

9,546

16,714

6,584

-89,317

-Kr    2 045 716,57

Helse Fonna HF

200,67

104,276

39,792

2,58

32,942

2,58

-95,029

-Kr    2 176 544,22

Helse Bergen HF

81,199

34,312

10,912

7,095

8,04

2,58

-49,470

-Kr    1 133 060,88

Helse Førde HF

31,161

17,238

2,37

42,828

1,425

78,304

-85,503

-Kr    1 958 360,71

Finnmarkssykehuset HF

27,147

14,266

9,673

16,512

2,585

7,74

-20,618

-Kr       472 234,67

UNN HF

339,282

132,304

76,199

2,58

116,513

4,3

-211,388

-Kr    4 841 630,75

Nordlandssykehuset HF

89,609

43,026

24,649

10,836

7,34

5,16

-55,534

-Kr    1 271 950,74

Helgelandssykehuset HF

32,907

16,77

2,92

22,704

8,37

1,72

-35,282

-Kr      808 098,93

Sørlandet sykehus HF

61,002

28,406

17,432

6,966

7,515

11,716

-38,584

-Kr      883 727,94

Sykehuset i Vestfold HF

9,85

4,376

   

1,465

0,86

-5,882

-Kr      134 721,33

Sykehuset i Telemark HF

137,029

65,462

42,104

1,29

16,247

65,192

-91,664

-Kr   2 099 472,26

Revmatismesykehuset AS

2,724

1,29

1,412

2,58

   

-1,719

-Kr        39 371,98

Martina Hansens Hospital HF

   

2,865

53,664

   

-37,636

-Kr      862 014,94

Oslo Universitetssykehus HF

445,536

180,262

91,3

3,354

85,167

2,284

-270,093

-Kr   6 186 210,07

Haugesund sanit.rev.sh

   

2,09

1,935

   

-0,155

-Kr           3 550,12

Totalt

2389,343

1072,436

564,756

349,461

401,406

307,616

-1625,992

-Kr 37 241 720,77

Siste faglige endring: 30. november 2021