Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.1017/11400 Kodepraksis for opphold i DRG 462A Kompleks rehabilitering

Avregningsutvalget anbefaler avregning til DRG 462C for alle sykehus med over 5 opphold sammenlagt for DRG 462A og 462B. Dette er Sunnas sykehus, Betanien Hospital Skien, Diakonhjemmet, Ahus, Sykehuset Innlandet, Helse Bergen, Nordlandssykehuset, Sørlandet sykehus, Sykehuset i Vestfold, Revmatismesykehuset, Helse Møre og Romsdal og Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus. Inneliggende opphold i DRG 462A og 462B med andre tilstander 'M6' eller 'M7' muskelsmerte avregnes, tilsvarende 208 opphold til refusjon lik DRG 462C.

 

Opprinnelige DRG-poeng

 

Antall opphold som avregnes

Nye DRG-poeng

 

differanse DRG-poeng

 

Anbefalt avregning

Helseforetak

Antall opphold i DRG 462A

DRG-poeng i DRG 462A

Antall opphold i DRG 462B

DRG-poeng i DRG 462B

Totalt antall opphold i DRG 462A/B

Sum oppr. DRG-poeng DRG 462A/B

Sunnaas HF

20

26,040

1

0,520

21

26,560

21

8,820

-17,74

-Kr     396 080,98

Betanien Hospital Skien

0

0

7

8,540

7

8,540

7

2,940

-5,6

-Kr      125 031,20

Diakonhjemmet

20

29,560

0

0

20

29,560

20

8,400

-21,16

-Kr      472 439,32

Akershus univ.sykehus HF

0

0

12

14,940

12

14,940

12

5,040

-9,9

-Kr      221 037,30

Sykehuset Innlandet HF

3

5,350

5

2,700

8

8,050

8

3,360

-4,69

-Kr      104 713,63

Helse Bergen HF

8

13,900

3

2,760

11

16,660

11

4,620

-12,04

-Kr       268 817,08

Nordlandssykehuset HF

69

54,510

1

0,320

70

54,830

70

29,400

-25,43

-Kr       567 775,61

Sørlandet sykehus HF

4

3,480

2

1,340

6

4,820

6

2,520

-2,3

-Kr         51 352,10

Sykehuset i Vestfold HF

25

40,870

1

0,520

26

41,390

26

10,920

-30,47

-Kr       680 303,69

Revmatismesykehuset

0

0

11

12,920

11

12,920

11

4,620

-8,3

-Kr       185 314,10

Helse Møre og Romsdal HF

3

5,550

3

4,560

6

10,110

6

2,520

-7,59

-Kr       169 461,93

Haugesund san.for revmatismesykehus

9

15,750

1

0,520

10

16,270

10

4,200

-12,07

-Kr       269 486,89

Totalt

161

195,010

47

49,640

208

244,650

208

87,360

-157,29

-Kr   3 511 813,83

 

 

Opprinnelige DRG-poeng

 

Antall opphold som avregnes

Nye DRG-poeng

 

differanse DRG-poeng

 

Anbefalt avregning

Pasientens bostedsregion

Antall opphold i DRG 462A

DRG-poeng i DRG 462A

Antall opphold i DRG 462B

DRG-poeng i DRG 462B

Totalt antall opphold i DRG 462A/B

Sum oppr. DRG-poeng DRG 462A/B

Helse Sør-Øst RHF

64

92,580

38

41,160

102

133,740

102

42,840

-90,900

-Kr  2 029 524,30

Helse Vest RHF

18

31,400

4

3,280

22

34,680

22

9,240

-25,440

-Kr     567 998,88

Helse Midt-Norge RHF

7

12,230

4

4,880

11

17,110

11

4,620

-12,490

-Kr     278 864,23

Helse Nord RHF

72

58,800

1

0,320

73

59,120

73

30,660

-28,460

-Kr     635 426,42

Totalt

161

195,010

47

49,640

208

244,650

208

87,360

-157,290

-Kr  3 511 813,83

 

 

 

Siste faglige endring: 30. november 2021