Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.11. 13/4904Flere registrerte episoder samme dag

Avregningsutvalget anbefaler at ABF-refusjon for legekonsultasjoner registrert på samme dag for samme pasient ved Oslo universitetssykehus HF i hoveddiagnosegruppe 5 Sykdommer i sirkulasjonsorganene avregnes ned til et landsgjennomsnitt uten OUS (0,9 %) for andel kontakter på samme dag. Det oppholdet med høyest DRG-poeng godkjennes, mens øvrige avregnes lik 0.

Medi3 Ålesund har høy andel kontakter på samme dag innen flere HDGer. For denne institusjonen godkjennes det oppholdet med høyest vekt, mens andre avregnes lik 0.

 

Helseforetak

Godkjente DRG-poeng

Opprinnelige DRG-poeng

Differanse DRG-poeng

Anbefalt avregning

Oslo Universitetssykehus HF

219,1

144,67

-74,43

-kr 1 704 744,72

Medi3 Ålesund

47,459

34,071

-13,388

-kr 306 638,75

Totalt

266,559

178,741

-87,818

-kr 2 011 383,47

 

Pasientens bostedsregion

Godkjente DRG-poeng

Opprinnelige DRG-poeng

Differanse DRG-poeng

Anbefalt avregning

Helse Sør-Øst RHF

195,176

129,054

-66,122

-kr 1 514 458,29

Helse Vest RHF

10,087

6,521

-3,566

-kr 81 675,66

Helse Midt RHF

55,117

39,008

-16,109

-kr 368 960,54

Helse Nord RHF

6,189

4,168

-2,021

-kr 46 288,98

Totalt

266,559

178,741

-87,818

-kr  2 011 383,47

 

Sist faglig oppdatert: 30. november 2021