Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.1113/4904 Flere registrerte episoder samme dag

Avregningsutvalget anbefaler at ABF-refusjon for legekonsultasjoner registrert på samme dag for samme pasient ved Oslo universitetssykehus HF i hoveddiagnosegruppe 5 Sykdommer i sirkulasjonsorganene avregnes ned til et landsgjennomsnitt uten OUS (0,9 %) for andel kontakter på samme dag. Det oppholdet med høyest DRG-poeng godkjennes, mens øvrige avregnes lik 0.

Medi3 Ålesund har høy andel kontakter på samme dag innen flere HDG-er. For denne institusjonen godkjennes det oppholdet med høyest vekt, mens andre avregnes lik 0.

 

Helseforetak

Godkjente DRG-poeng

Opprinnelige DRG-poeng

Differanse DRG-poeng

Anbefalt avregning

Oslo Universitetssykehus HF

219,1

144,67

-74,43

-kr 1 704 744,72

Medi3 Ålesund

47,459

34,071

-13,388

-kr 306 638,75

Totalt

266,559

178,741

-87,818

-kr 2 011 383,47

 

Pasientens bostedsregion

Godkjente DRG-poeng

Opprinnelige DRG-poeng

Differanse DRG-poeng

Anbefalt avregning

Helse Sør-Øst RHF

195,176

129,054

-66,122

-kr 1 514 458,29

Helse Vest RHF

10,087

6,521

-3,566

-kr 81 675,66

Helse Midt RHF

55,117

39,008

-16,109

-kr 368 960,54

Helse Nord RHF

6,189

4,168

-2,021

-kr 46 288,98

Totalt

266,559

178,741

-87,818

-kr  2 011 383,47

 

Siste faglige endring: 31. mai 2022