Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Årsverk fordelt på deltjeneste

Kommunene innrapporterer årlige data for årsverk fordelt på deltjenester i helsestasjons- og skolehelsetjenesten via KOSTRA-skjema 1[7]. Dataene publiseres på helsedir.no og viser data på lands, fylkes- og kommunenivå for årene 2020-2022. Grunnet svakheter i datakvaliteten publiseres ikke data før 2020.

Flest årsverk i helsestasjons 0-5 år og i skolehelsetjenesten på barnetrinnet

Fra 2020 til 2022 har det vært en økning årsverkene for alle deltjenestene. Andelen av årsverkene fordelt mellom de ulike deltjenestene har i perioden 2020-2022 vært relativ stabil. Den største andelen av årsverkene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten benyttes i helsestasjon 0-5 år og i skolehelsetjenesten på barnetrinnet. Dette med henholdsvis 30 og 26 prosent av årsverkene i 2022. 

Tabell 3: Antall og andel årsverkene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten etter deltjeneste. Landet. 2020-2022.

 

2020

2021

2022

 

Årsverk

Andel

Årsverk

Andel

Årsverk

Andel

Svangerskap og barsel

585

11,5

614

11,3

627

11,2

Helsestasjon 0-5 år

1 605

31,6

1 620

29,7

1 676

30,1

Skolehelsetjenesten barnetrinnet

1 350

26,6

1 432

26,3

1 464

26,3

Skolehelsetjenesten ungdomstrinnet

569

11,2

609

11,2

614

11,0

Skolehelsetjenesten videregående skole

298

5,9

312

5,7

317

5,7

Helsestasjon for ungdom (HFU)

132

2,6

151

2,8

149

2,7

Resterende årsverk

539

10,6

713

13,1

729

13,1

Sum

5 078

100

5 451

100

5 577

100

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

Fotnoter

Siste faglige endring: 27. oktober 2023