Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Helsedirektoratets arbeid med K2020

Gjennomføringsplanen for K2020 i Helsedirektoratet ble godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet våren 2016[1]. Planen definerer hvordan Helsedirektoratet skal gjennomføre og følge opp K2020 i planperioden. K2020 orienterer seg rundt de seks strategiene, og hva som skal leveres, men ikke hvordan det skal gjøres. Dette operasjonaliseres i Helsedirektoratets og samarbeidende aktørers arbeid med de ulike tiltakene.

Målbildet som ble definert i 2016 kan oppsummeres i følgende punkter:  

  • Brukerne i kommunene møter en faglig sterk helse og omsorgstjeneste
  • Helse og omsorgstjenestene har tilstrekkelig kompetent personell med helse- og sosialfaglig utdanning til å ivareta brukerne og deres sammensatte behov
  • Personell arbeider kunnskapsbasert og i tråd med brukernes behov, og i samarbeid med brukerne og pårørende
  • Kommunene har kompetente ledere som har innovasjon, fag og tjenesteutvikling integrert i sitt daglige arbeid

Det ble ikke definert måltall for de ulike utfordringene i tjenestene. Det har derfor vært vanskelig å evaluere effekt på utfordringer som høy andel deltidsansatte, stor andel personell uten helse- og sosialfaglig utdanning eller høyt sykefravær[2]. De ulike tiltakene i handlingsplanen har hatt resultatmål, det har derimot ikke vært fastsatt konkrete mål for K2020 som samlet plan.

Figur 3 viser en overordnet tidsplan for gjennomføringen av K2020 og følgeevalueringen.

Figur 3: Overordnet tidslinje for K2020 og følgeevalueringen
Figur 3: Overordnet tidslinje for K2020 og følgeevalueringen

 

 

[1] Helsedirektoratet Gjennomføringsplan for Kompetanseløft 2020, levert Helse- og omsorgsdepartementet juni 2016

[2] Sintef Evaluering av Kompetanseløft 2020 – Sammendrag, juni 2021

Siste faglige endring: 13. desember 2021