Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tabeller og figurer til kapittel 8  

Tabell V8.1. Aldersfordeling for vikarer og fastleger med vikar. Basert på aktive avtaler i 2023 og januar 2024.
Kilde: FLO

 

Vikarer

Fastleger med vikar

 

Antall

Prosent

Antall

Prosent av alle med vikar

Under 31 år

567

22

80

3

31-40

1141

43

925

37

41-50

393

15

739

30

51-60

216

8

404

16

61-66

88

3

210

8

67-75

209

8

134

5

76+

28

1

0

0

Totalt

2642

100

2492

100

Tabell V8.2. Antall og andel fastlegelister etter driftsform og kommunestørrelse. Ekskl lister uten fast lege.
Kilde: FLO
 

Fast ansatt

Næring

Totalt

Andel fastlønn

Under 5000

360

187

547

66

5 000 - 9 999 innb.

202

332

534

38

10 000 - 19 999 innb.

201

486

687

29

20 000 - 49 999 innb.

202

1089

1291

16

50 000 - 99 999 innb.

83

759

842

10

100 000 innb. +

57

1424

1481

4

 

1105

4277

5382

21

Figur V8.1.Fordeling av kommuner etter sentralitetsklasse 5 og 6 etter fylke. Per 2024. Prosent.
Figur V8.1.Fordeling av kommuner etter sentralitetsklasse 5 og 6 etter fylke. Per 2024. Prosent.
Kilde: FLO
Figur V8.2. Fordeling av kommuner etter kommunestørrelse per fylke 2024. Prosent.
Figur V8.2. Fordeling av kommuner etter kommunestørrelse per fylke 2024. Prosent.
Kilde: FLO
Figur V8.3. Antall innbyggere på venteliste per 1000 listeinnbygger etter sentralitet 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2024.
Figur V8.3. Antall innbyggere på venteliste per 1000 listeinnbygger etter sentralitet 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2024.
Kilde: FLO
Figur V8.4. Andel fastleger som har hatt vikar siste år fordelt etter sentralitet og antall vikarer. 2019 - til 2023
Figur V8.4. Andel fastleger som har hatt vikar siste år fordelt etter sentralitet og antall vikarer. 2019 - til 2023.
Kilde: FLO
Figur V8.5. Andel lister uten fast lege som har hatt vikar siste år fordelt etter antall vikarer på listen.  2019 til 2023
Figur V8.5. Andel lister uten fast lege som har hatt vikar siste år fordelt etter antall vikarer på listen.  2019 til 2023.
Kilde: FLO
Figur V8.6. Antall legekontor etter størrrelse (leger/lister). Per mars 2024.
Figur V8.6. Antall legekontor etter størrrelse (leger/lister). Per mars 2024. Kilde: FLO
Figur V8.7. Andel av fast ansatte og av næringsdrivende leger fordelt etter størrelsen på legekontoret. Per mars 2024.
Figur V8.7. Andel av fast ansatte og av næringsdrivende leger fordelt etter størrelsen på legekontoret. Per mars 2024.Kilde: FLO

Siste faglige endring: 31. mai 2024