Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tabeller til kapittel 5  

Nedenfor presenteres kostnader og kostnadsutvikling for allmennlegetjenesten målt i faste priser. Statistisk sentralbyrås prisindeks 06.2 Helsetjenester utenom institusjon er benyttet for prisjustering..

Tabell V5.1. Kostnader for allmennlegetjenestene. Tall i mill. kroner, faste priser
Kilde: KUHR

 

Utgifter i faste priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2022

2023

2022-2023

2019-2023

Fastlegeordningen

  11 966

  12 585

  13 240

  13 108

  14 186

8,2

18,6

LIS 1

  218

  194

  217

  221

  232

4,7

6,4

Legevakt

  1 077

  1 214

  1 548

  1 175

  1 079

-8,2

0,1

Tilskudd

  301

  296

  424

  574

  836

45,8

177,5

Totalt

  13 562

  14 289

  15 428

  15 079

  16 333

8,3

20,

Tabell V5.2. Kostnader for fastlegeordningen. Tall i mill. kroner, faste priser.
Kilde: KUHR

 

Utgifter i faste priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2022

2023

2021-2022

2019-2022

Basisfinansiering

      

 

Grunntilskudd og basistilskudd

  3 039

  3 261

  3 420

  3 632

  4 261

17,3

40,2

Utjamningstilskudd

  184

  173

  186

  203

  256

26,3

39,2

Sum basisfinansiering

  3 222

  3 434

  3 606

  3 834

  4 516

17,8

40,2

 

 

Refusjoner

Takstrefusjoner

  4 555

  4 823

  5 102

  4 837

  5 287

9,3

16,1

Refusjon frikortegenandeler

  943

  1 044

  1 291

  1 090

  1 136

4,2

20,5

Refusjon øvrige egenandeler

  476

  695

  739

  693

  519

-25,2

9,0

Refusjon L-takster NAV

  345

  316

  326

  343

  349

1,7

1,1

Sum refusjoner

  6 319

  6 878

  7 459

  6 962

  7 291

4,7

15,4

 

      

 

Pasientbetaling

      

 

Egenandeler

  2 246

  2 121

  2 031

  2 167

  2 232

3,0

-0,7

Egenbetaling

  178

  152

  144

  144

  147

1,9

-17,4

Sum pasientbetaling

  2 425

  2 273

  2 175

  2 312

  2 379

2,9

-1,9

 

      

 

Sum totalt

  11 966

  12 585

  13 240

  13 108

  14 186

8,2

18,6

Tabell V5.3. Refusjoner og pasientbetaling for LIS1-leger. Tall i mill. kroner, faste priser.
Kilde: KUHR

 

Utgifter i faste priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2022

2023

2022-2023

2019-2023

Refusjoner

      

 

Takstrefusjoner

94

85

96

99

111

11,84

18,03

Refusjon frikortegenandeler

21

18

25

22

23

5,58

12,15

Refusjon øvrige egenandeler

20

21

25

21

18

-11,73

-9,52

Refusjon L-takster NAV

3

3

3

4

3

-2,82

6,61

Sum refusjoner

138

127

149

145

155

7,20

12,88

 

      

 

Pasientbetaling

      

 

Egenandeler

75

63

63

72

72

0,01

-4,02

Egenbetaling

5

5

5

4

4

-1,49

-15,62

Sum pasientbetaling

80

67

68

77

77

-0,08

-4,78

 

      

 

Sum totalt

218

194

217

221

232

4,68

6,37

Tabell V5.4. Refusjoner og pasientbetaling for legevakt. Tall i mill. kroner, faste priser.
Kilde: KUHR

 

Utgifter i faste priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2022

2023

2022-2023

2019-2023

Refusjoner

      

 

Takstrefusjoner

578

603

712

605

607

0,3

5,0

Refusjon frikortegenandeler

88

79

97

94

95

1,0

8,7

Refusjon øvrige egenandeler

132

301

518

226

122

-46,1

-7,7

Refusjon L-takster NAV

2

2

2

2

2

-3,0

-16,0

Sum refusjoner

800

984

1329

928

826

-10,9

3,3

 

      

 

Pasientbetaling

      

 

Egenandeler

259

213

203

232

237

2,2

-8,3

Egenbetaling

19

17

16

15

15

1,5

-16,4

Sum pasientbetaling

277

229

219

247

253

2,2

-8,8

 

      

 

Sum totalt

1077

1214

1548

1175

1079

-8,2

0,1

Siste faglige endring: 31. mai 2024