Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tabeller til kapittel 9

Tabell V9.1. Definisjon av type kontakt hos fastlege og legevakt. 
Kilde: KPR

Kontakttype 

Regning med minst én av følgende takster: 

Konsultasjon med lege 

Fysisk konsultasjon 

2ad, 2ak, 2ed, 2fk, 074b, 074a, 074d, 615

E-konsultasjon 

2ae,

2aef (takst kun for e-konsultasjoner kveld for fastlege),

2aek (takst kun for e-konsultasjoner kveld for legevakt)

074ae, 074be

Sykebesøk 

11ad, 11ak 

Enkel kontakt med pasient 

Enkel kontakt med pasient til stede 

1ad, 1ak, 1e, 618,701a

Enkel kontakt brev/tlf/adm /elektronisk

1bd, 1bk, 1g, 1i, 612a, 612b

Kontakt med andre instanser 

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV 

1f 

Tverrfaglig samarbeidsmøte 

14

Dialogmøter NAV 

L36, L36d 

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV/spesialist helsetjeneste 

1f

Andre kontakter for administrative formål 

Utvalgte takster administrativt arbeid – Registrert uten å være knyttet opp mot annen kontakt 

 H1, 5, 7, 8, 2kd, 2ld, L-takster

Tabell V9.2. Antall kontakter med fastlege fordelt på type kontakt, 2018-2023.
Kilde: KPR

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

% endring siste år

Konsultasjon med lege

Fysisk konsultasjon

  

Per 100 innbygger  

14 245 671  

 

267    

14 292 722  

 

266  

11 949 567  

 

222  

11 944 753 

 

220 

12 672 635 

 

231 

13 296 097

 

240

 + 5

 

+ 4

E-konsultasjon  

 

Per 100 innbygger  

238 374  

 

4  

445 093  

 

8  

3 540 361  

 

66  

4 489 026 

 

83 

4 159 700 

 

76 

3 614 925

 

65

- 13

 

- 14

Sykebesøk  

 

Per 100 innbygger  

88 575  

 

1,7  

88 519  

 

1,6   

116 501  

 

2,2   

97 127 

 

1,8 

81 052 

 

1,5 

75 127

 

1,4

- 7

 

- 8

Total antall konsultasjoner   

 

Per 100 innbygger  

14 572 620  

 

273  

14 826 334  

 

 

276  

15 606 429  

 

 

290  

16 530 906 

 

 

305 

16 913 387 

 

 

308 

16 986 149

 

 

306

0

 

 

- 1

Enkel kontakt med pasient  

Enkel kontakt brev/tlf/adm/elektronisk   

 

Per 100 innbygger  

10 962 419

 

 

206

11 229 601

 

 

209

12 332 069

 

 

229

12 382 379

 

 

228

12 185 421

 

 

222

12 710 710

 

 

229

+ 4

 

 

+ 3

Enkel kontakt med pasient til stede  

 

Per 100 innbygger  

2 378 042

 

 

45

2 344 248

 

 

44

2 353 230

 

 

44

2 813 779

 

 

52

2 397 662

 

 

44

2 258 171

 

 

41

- 6

 

 

- 7

Kontakt med andre instanser om pasient

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV  

 

Per 100 innbygger  

1 741 077  

  

  

 

33  

1 838 435  

  

  

 

34  

2 005 305  

  

  

 

37  

2 093 503  

  

  

 

39  

2 257 976 

 

 

 

41 

2 378 760

 

 

 

43

 

Samarbeidsmøter  

 

Per 100 innbygger  

176 575  

 

3,3  

153 916  

 

2,9  

151 835  

 

2,8  

156 979  

 

2,9  

143 027 

 

2,6 

146 421

 

2,6

 

Adm. kontakt

Utvalgte takster administrativt arbeid 

684 254  

730 294  

908 316  

896 320  

972 405 

1 017 522

 

Tabell V9.3. Antall kontakter med legevakt fordelt på type kontakt, 2018-2023.
Kilde: KPR

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

% endring siste år

Konsultasjon med lege

Fysisk konsultasjon

  

Per 100 innbygger  

1 289 296  

 

24  

1 324 830  

 

25  

1 180 408  

 

22  

1 232 165 

 

23 

1 292 155 

 

24 

1 292 635

 

23

0

 

- 1

E-konsultasjon  

 

Per 100 innbygger  

0  

 

0  

0  

 

0  

73 417  

 

1,4  

45 983 

 

0,8 

42 707 

 

0,8 

39 072

 

0,7

-  9

 

- 10

Sykebesøk  

 

Per 100 innbygger  

69 725  

 

1,3  

75 285  

 

1,4  

87 941  

 

1,6  

84 211 

 

1,6 

89 066 

 

1,6 

95 139

 

1,7

+ 7

 

+ 6

Total antall konsultasjoner   

 

Per 100 innbygger  

1 359 021 

 

 

25  

1 400 115 

 

 

26  

1 341 766 

 

 

25  

1 362 359 

 

 

25  

1 423 928 

 

 

26 

1 426 846

 

 

26

0

 

 

- 1

Enkel kontakt med pasient  

Enkel kontakt brev/tlf/adm/elektronisk   

 

Per 100 innbygger  

677 131   

 

 

13  

723 419  

 

 

13  

1 255 345  

 

 

23  

1 397 551 

 

 

26 

991 018 

 

 

18 

713 339

 

 

13

- 28

 

 

- 29

Enkel kontakt med pasient til stede  

 

Per 100 innbygger  

57 808  

 

 

1,1  

63 228  

 

 

1,2  

1 347 953  

 

 

25  

4 447 712 

 

 

82 

1 344 877 

 

 

25 

62 298

 

 

1,1

- 95

 

 

- 95

Kontakt med andre instanser om pasient

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV  

 

Per 100 innbygger  

91 953  

  

  

 

1,7  

92 881  

  

  

 

1,7  

92 671  

  

  

 

1,7  

86 396  

  

  

 

1,6  

85 005 

 

 

 

1,5 

79 639

 

 

 

1,4

- 6

 

 

 

- 6

Samarbeidsmøter  

 

Per 100 innbygger  

15 609  

 

0,3  

15 814  

 

0,3  

20  

 

0  

40  

 

0  

36 

 

31

 

0

- 14

Adm. kontakt

Utvalgte takster administrativt arbeid 

 

2 699  

 

2 556  

 

2 579  

 

2 839  

 

3 083 

2 392

 

- 12

Tabell V9.4. Antall tverrfaglige samarbeidsmøter per kommunegruppestørrelser og aldersgrupper.
Kilde: KPR
  

2019

2020

2021

2022

2023

Under 2 000 innb.

0-19 år

3,1

2,9

2,6

2,1

2,5

 

20-39 år

5,3

5,2

5,0

3,6

3,6

 

40-59 år

4,7

4,7

3,9

3,8

3,7

 

60-79 år

5,9

6,0

5,2

4,4

5,7

 

over 80 år

21,3

22,1

21,0

17,7

18,6

 

Totalt

5,8

5,9

5,4

4,6

5,0

2 000-4 999 innb.

0-19 år

3,1

2,8

2,8

2,4

2,2

 

20-39 år

4,8

4,4

3,8

3,5

3,4

 

40-59 år

4,7

4,2

3,9

3,6

3,5

 

60-79 år

5,7

5,2

4,9

4,7

4,4

 

over 80 år

20,9

18,0

17,5

17,4

15,9

 

Totalt

5,6

5,0

4,8

4,5

4,2

5 000-9 999 innb.

0-19 år

2,2

2,0

1,9

1,6

1,7

 

20-39 år

3,4

3,0

2,8

2,4

2,5

 

40-59 år

2,9

2,6

2,5

2,3

2,2

 

60-79 år

2,5

2,3

2,0

1,9

2,1

 

over 80 år

9,6

8,7

7,5

7,1

7,5

 

Totalt

3,1

2,8

2,6

2,3

2,4

10 000-49 999 innb.

0-19 år

1,2

1,0

1,1

0,9

0,9

 

20-39 år

2,7

2,4

2,5

2,2

2,1

 

40-59 år

2,3

2,1

2,2

1,8

1,8

 

60-79 år

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

 

over 80 år

5,0

5,2

4,6

4,3

4,2

 

Totalt

2,1

1,9

2,0

1,7

1,7

50 000 innb.+

0-19 år

0,6

0,5

0,6

0,5

0,6

 

20-39 år

1,9

1,6

1,6

1,5

1,5

 

40-59 år

2,1

1,8

1,7

1,6

1,6

 

60-79 år

1,4

1,4

1,2

1,1

1,3

 

over 80 år

3,1

3,4

2,9

2,5

2,8

 

Totalt

1,6

1,5

1,4

1,3

1,3

Siste faglige endring: 31. mai 2024