Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.6Utgifter til legevakt

  Kommunene har ansvar for å tilby legevaktordning som sikrer behov for øyeblikkelig hjelp. Kommunene skal dekke kostnader til driften av legevaktene. Det finnes i dag ingen fullstendig oversikt over kommunenes samlede utgifter til drift av legevaktstjenesten.

  Helsedirektoratet har samarbeidet med SSB for å få en utvidet kartlegging av blant annet organisering og kostnader for legevaktsordningen. Resultatet av kartleggingen vil foreligge i oktober 2024.

  Refusjoner fra folketrygden for legevakt er redusert med 8,2 prosent fra 2022 til 2023, se tabell under. Samlet for refusjoner og pasientbetaling har det vært en utgiftsreduksjon på 5,3 prosent.

  Tabell 5.6. Refusjoner og pasientbetaling for legevakt. Tall i mill. kroner, løpende priser.
  Kilde: Tall for refusjoner og pasientbetaling for legevakt er hentet fra KUHR-databasen.

   

  Utgifter i løpende priser. Mill. kroner

  Endring i prosent

   

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2022-2023

  2019-2023

  Takstrefusjoner

  501

  541

  672

  587

  607

  3,4

  21,2

  Refusjon frikortegenandeler

  76

  71

  92

  92

  95

  4,2

  25,4

  Refusjon øvrige egenandeler

  115

  270

  489

  220

  122

  -44,4

  6,5

  Refusjon L-takster NAV

  2

  1

  2

  2

  2

  0,0

  -3,1

  Sum refusjoner

  693

  885

  1254

  900

  826

  -8,2

  19,2

  Egenandeler

  224

  191

  192

  225

  237

  5,4

  5,8

  Egenbetaling

  16

  15

  15

  15

  15

  4,7

  -3,5

  Sum pasientbetaling

  240

  206

  207

  240

  253

  5,4

  5,2

  Sum totalt

  933

  1091

  1461

  1140

  1079

  -5,3

  15,6

  Dersom legen er fastlønnet vil refusjoner og pasientbetaling tilfalle kommunen, og for næringsdrivende leger som har legevaktstjeneste vil refusjoner og pasientbetaling tilfalle legen med mindre annet er avtalt. I 2023 ble 45,9 prosent av refusjoner og pasientbetaling utbetalt til kommunene og 54,1 prosent til næringsdrivende leger. I 2022 utgjorde næringsdrivendes andel 49 prosent av refusjoner og pasientbetaling.

  Tabell 5.7. Utgifter legevakt fordelt mellom fastlønnede og næringsdrivende leger. Tall i mill. kroner.
  Kilde: Tall for refusjoner og pasientbetaling for legevakt er hentet fra KUHR-databasen.

   

  Utgifter 2023

  Andel i prosent

   

  Fastlønnet

  Næringsdrivende

  Totalt

  Fastlønnet

  Næringsdrivende

  Refusjoner

  371

  455

   826

  44,9

  55,1

  Pasientbetaling

  125

  128

   253

  49,4

  50,6

  Totalt

  496

  583

  1079

  45,9

  54,1

  Siste faglige endring: 31. mai 2024