Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.5Utgifter til kommunalt ansatte LIS1-leger 

  For leger i spesialisering del 1 (LIS1) inngår seks måneders tjeneste i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Lønn til LIS1 fastsettes gjennom forhandlinger med partene, og utbetales av kommunen. Takstrefusjoner og pasientbetaling tilfaller kommunen som legen er ansatt i. Kommunens eventuelle merkostnader knyttet til LIS1-stillinger vil avhenge av flere faktorer, blant annet den enkeltes LIS1-leges inntekter knyttet til takstrefusjoner og egenandeler, øremerkede tilskudd til kommunene, fravær fra praksis relatert til deltakelse på obligatoriske kurs, utgifter til lønn til veileder, utgifter til kontor med mer. Tall for kommunenes faktiske utgifter foreligger ikke. Det kan være behov å få mer kunnskap om kommunenes faktiske kostnader knyttet til LIS1-stillinger. Refusjoner og pasientbetaling for LIS1-leger utgjorde 232 mill. kroner i 2023, noe som er en økning på 7,9 prosent fra 2022.

  Tabell 5.5. Refusjoner og pasientbetaling for LIS1-leger. Tall i mill. kroner, løpende priser.
  Kilde: Tall for refusjoner og pasientbetaling er hentet fra KUHR-databasen.

   

  Utgifter i løpende priser. Mill. kroner

  Endring i prosent

   

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2022-2023

  2019-2023

  Refusjoner

   

   

   

   

   

    

  Takstrefusjoner

  81

  76

  91

  96

  111

  15,3

  36,2

  Refusjon frikortegenandeler

  18

  16

  24

  21

  23

  8,9

  29,4

  Refusjon øvrige egenandeler

  17

  19

  23

  20

  18

  -9,0

  4,4

  Refusjon L-takster NAV

  3

  3

  3

  3

  3

  0,2

  23,0

  Sum refusjoner

  119

  114

  141

  140

  155

  10,5

  30,3

  Pasientbetaling

      

   

    

  Egenandeler

  65

  56

  59

  70

  72

  3,1

  10,8

  Egenbetaling

  5

  4

  4

  4

  4

  1,6

  -2,6

  Sum pasientbetaling

  70

  61

  64

  74

  77

  3,0

  9,9

  Sum totalt

  189

  175

  204

  215

  232

  7,9

  22,8

  Siste faglige endring: 31. mai 2024