Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.8Utgifter per innbygger 

Tabell 4.7 viser utgifter til allmennlegetjenesten per innbygger. Fra 2019 til 2023 har utgiftene per innbygger økt med 34,4 prosent. Fra 2022 til 2023 var økningen på 10,3 prosent. Målt i faste priser var veksten på 16,5 prosent fra 2019 til 2023, og på 7,1 prosent fra 2022 til 2023. Utgiftene til allmennlegetjenesten har altså økt mer enn hva befolkningsveksten skulle tilsi.

For fastlegeordningen har det vært en realvekst i utgifter per innbygger på 14,7 prosent fra 2019 til 2023, og på 7,0 prosent fra 2022 til 2023.

Tabell 5.9. Utgifter per innbygger. Tall i løpende priser.
Kilde: FLO og KUHR.

 

Kostnad per innbygger

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2022

2023

2022-2023

2019-2023

Fastlege-ordningen

  1 932

  2 098

  2 303

  2 316

  2 556

10,3

32,3

LIS 1

  35

  32

  38

  39

  42

6,7

18,7

Legevakt

  174

  202

  269

  208

  194

-6,4

11,8

Tilskudd

  49

  49

  74

  101

  151

48,6

209,7

Totalt

  2 189

  2 382

  2 683

  2 664

  2 943

10,4

34,4

Siste faglige endring: 31. mai 2024